Skyldigheter och rättigheter inom Duodji/Vætnoe/Duodje/Duöjjie/Duojje

Skyldigheter och rättigheter inom Duodji/Vætnoe/Duodje/Duöjjie/Duojje

Vi har gjort en folder om det rättsliga skyddet för duodji, kulturell appropiering samt en steg-till-steg-guide till din första gákti.

Om du vill ha ett gratis exemplar är du varmt välkommen förbi Sámi Duodji och plocka upp ett.

Vill du beställa in foldern till ert bibliotek, institution eller verksamhet? Maila oss på info@sameslojdstiftelsen.com! Ni betalar endast för tryckkostnader och frakten.

Folder är framtagen som en del i projektet Plagiering och Kopiering av duodji, tillsammans med juristen Rebecka Forsgren, som är specialist på urfolks- och immaterialrätt.

Mer om foldern Skyldigheter och rättigheter inom Duodji/Vætnoe/Duodje/Duöjjie/Duojje:
I Saepmie växer viljan att skydda samisk traditionell kunskap och samiska kulturella uttryck, såsom duodji. Duodjára, företagare, politiker och övriga i det samiska samhället ser hur andra än samer använder samisk tradition på ett sätt som inte stämmer överens med det samiska sättet, något som beskrivs bra med uttrycket kulturell appropriering. Även inom det samiska samhället används traditionella kulturella uttryck och nyskapad duodji på ett felaktigt sätt.

Genom globalisering och internet har miljoner människor tillgång till duodji, samiska mönster, samisk jojktradition med mera. Detta gör att fler och fler världen över inspireras eller till och med kopierar eller plagierar samiska kulturella uttryck för att använda i sina egna skapelser, ofta i ett kommersiellt syfte.

Denna folder syftar till att hjälpa dig att reda ut vilka rättigheter och skyldigheter du som skapare av duodji har genom att reda ut begrepp såsom upphovsrätt, mönsterskydd, kopiering och plagiering.

Foldern är även till hjälp för dig som inte är same men som kanske köper samiska produkter eller som vill uppmärksamma den samiska kulturen eller använda den samiska kulturen i din egen verksamhet. Foldern guidar dig genom enkla steg för att avgöra om, och i sådana fall hur, samisk kultur kan användas av dig som icke-same.

I foldern finns en steg-till-steg-guide till din första gákti. Om du som same inte vet hur din gákti ska se ut ger vi några tips på hur du kan gå till väga för att ta reda på det.