Barnens Rajd – Mánáid ráidu

Barnens rajd är ett uppskattat pedagogiskt material för barn i åldern 6–12 år. Genom leken lär de känna samisk kultur och hur den har formats.

En ren, med fokus på dess öga

Barnens Rajd – Mánáid ráidu

Barnens rajd är ett uppskattat pedagogiskt material för barn i åldern 6–12 år. Genom leken lär de känna samisk kultur och hur den har formats.

Boka Mánáid ráidu!

Maila oss för information om priser, frakt och tillgänglighet!
info@sameslojdstiftelsen.com

Om rajden
Barnen får praktiskt medverka i vardagens sysslor, gemenskapen i arbetet, leken och allvaret. Aktiviteter kan vara att hämta renar, packa pulkor, klövja renar, leda rajden, och sätta upp kåtan, flytta in och prova på hur de olika föremålen användes.

Barnens rajd förmedlar en kulturhistoriskt kunskapsmiljö som återspeglar det samiska kulturarvet. Här ges möjlighet till praktiskt arbete och att i lekens form få kunskaper om det nomadiserande livet som en gång levts. Barnens rajd kan öka förståelse för det traditionella hantverkets funktion, material och design och hur detta utformats i samklang med det samiska levnadssättet.

Innehåll

Barnens rajd omfattar två rajder som iscensätter en miljö fylld med föremål och redskap från den tid samerna fortfarande använde sig av renen för att förflytta sig mellan sommar och vinterland. 14 renar och utrustning för två hushåll, fördelat i en vinterrajd och i en klövjerajd – totalt över 200 föremål tillverkade av ett 30-tal samiska slöjdare.

-14 renar
-Flera ackjor
-Över 200 slöjdföremål

Praktiskt info
För att ställa upp hela rajden behövs 150 kvm golvyta, men för mindre rum kan man välja att visa delar av konceptet.

Barnens Rajd skickas ihop packad i lådor och tar upp cirka 12 kvm när dem förvaras.

Läromedel

2024 släppte vi ett nytt läromedel som tillhör Kunskapsväskorna och Barnens Rajd. Materialet är fyllt med lektionsförslag på slöjdaktiviteter som du kan göra tillsammans med eleverna. När du bokar Barnens Rajd eller Kunskapsväskorna ingår förstås ett fysiskt exemplar av läromedlet.

Klicka på knappen nedan för att läsa mer om läromedlet.

Läromedel

2024 släppte vi ett nytt läromedel som tillhör Kunskapsväskorna och Barnens Rajd. Materialet är fyllt med lektionsförslag på slöjdaktiviteter som du kan göra tillsammans med eleverna. När du bokar Barnens Rajd eller Kunskapsväskorna ingår förstås ett fysiskt exemplar av läromedlet.

Klicka på knappen nedan för att läsa mer om läromedlet.