Gesäll- och Mästarbrev

Det är Sveriges Hantverksråd som tilldelar Gesällbrev och Mästarbrev. Gesällbrev- och Mästarbrevsbestämmelserna tas fram i nära samarbete med respektive branschorganisation. Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen är branschorganisation för yrket Duodji.

På Sveriges Hantverksråds hemsida kan du läsa mer om Gesäll- och Mästarbrev.

Gesällbrev

Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsgaranti och som kund kan du vara säker på att hantverkare med gesällbrev är välinsatta i yrket de jobbar i.

Mästarbrev

Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke och garanterar förutom stort yrkeskunnande och erfarenhet även pålitlighet som hantverksföretagare

Mästare

Fredrik Prost
Mästare i duodji – trä och horn

Randi Marainen 
Mästare i duodji – samiskt silver

Lena Viltok
Mästare i duodji – skinn och textil

Katarina Spik Skum
Mästare i duodji – skinn och textil

Lise Tapio Pittja
Mästare i duodji – skinn och textil

Katharina Unga
Mästare i duodji – skinn och textil

Nils Johan Labba 
Mästare i duodji – trä och horn

Gesäller

Anders Svonni
Gesäll i duodji – trä och horn

Elsa Idivuoma
Mästare i duodji – skinn och textil

Sanna-Marja Tuorda
Mästare i duodji – skinn och textil

Sara Labba
Mästare i duodji – trä och horn