Duoji Máttut - Vætnoen maadtoe - Duoje máddo

Duodji Máttit är ett projekt som Sámi Duodji har haft i samarbete med Luleåbiennalen. Syftet med projektet var att ordna en utställning som visade på sambandet mellan naturen och duodji. Sámi Duodji har i samband med Luleåbiennalens 2022 års upplaga, haft en utställning i Sámi Duodjis byggnad i Jåhkåhmåkke under perioden 16 oktober till och med 16 december.

Duoji Máttut - Vætnoen maadtoe - Duoje máddo

Duodji Máttit är ett projekt som Sámi Duodji har haft i samarbete med Luleåbiennalen. Syftet med projektet var att ordna en utställning som visade på sambandet mellan naturen och duodji. Sámi Duodji har i samband med Luleåbiennalens 2022 års upplaga, haft en utställning i Sámi Duodjis byggnad i Jåhkåhmåkke under perioden 16 oktober till och med 16 december.

Om projektet

 

Definitioner & förkortningar
Duojár/duojárat & vytnesjäjja/vytnesjäjjah – slöjdare/slöjdare
Duodji & vätnoe – samiskt hantverk
Guksi – kosa

Bakgrund

Inför 2022 års upplaga av Luleå biennalen, som ägde rum 15 oktober 2022 – 15 januari 2023, har samtidskonstbiennalen utvidgats till att inkludera hantverk med olika uttryck. Biennalen utgick ifrån en bredd av idétraditioner och praktiker som förutom samtidskonst innefattar duodji, konsthantverk och slöjd. Det var en gränsöverskridande biennal som på ett unikt sätt verkat mellan olika kunskapsområden och geografier.

Istället för att inleda arbetet med biennalen utifrån ett förutbestämt ämne har Christina Zetterlund och Onkar Kular, som var biennalens konstnärliga ledare, valt att formulera vad de kallar för forskningsprinciper, genom vilka de lyssnat och lärt sig med platserna de besöker och tar del av. Utifrån detta valdes Sámi Duodji ut som en plats där en uställning upprättades.

Syfte & mål

Utställningens syfte och mål:

  • – Insikt i skapandeprocessen hos duodjiföremål
  • – Förmedling av duojárats kulturella kunskap
  • – Respekt för de naturtillgångar som finns
  •  – Öka kunskapen och förståelsen till duodjiföremålens priser


Duoji Máttut-utställningen visade på duodjins objekt och skapandeprocessen –  hur den står i relation till specifika landskap och sammanhang. Utställningen visar på vad naturen har att erbjuda och därmed respekten för den. Denna kunskap är det många som besitter inom det samiska samhället, men inte hos så många utanför. Utställningen förmedlade ut till besökarna skapandeprocessen av en guksi, en process som tar tid och kräver en viss skiklighet och stor kunskap. För att göra en guksi behövs material från naturen, fijfere, den ska torkas, vytnesjäjja ska ha kunskapen att ta ut en fin form från fijfere och arbeta fram en färdig guksi. Genom att ha visat skapandeprocessen stegvis har utställningen skapat en större förståelse för en guksies marknadsvärde och vi hoppas på att effekten av utställningen gör att vytnesjäjjah kan ta det reella priset för produkten. Projektet är en del i att stödja vytnesjäjja genom att sprida information om vätnoe. 

 

Utställningen

Projektet resulterade i en utställning på Sámi Duodji i samband med Luleåbiennalen. Utställningen har gått att se i Sámi Duodjis utställningslokal i Jåhkåmåhkke under perioden 16 oktober till och med 16 december. Utställningen bestod av en björk med en vril på, två färdiga guksi, en uttagen vril, tre halvfärdiga guksi, pedistaler av björk, rötter för att sätta objekten på samt en tv varvid filmen där Magnusson och Rensberg tillverkar varsina guksie visades under öppettiderna på Sámi Duodji.

Genom att visa delar av processen i halvfärdiga föremål har besökaren kunnat följa processen från trädet, vrilen, formningen av guksi – utifrån vrilen och trädets förutsättningar – till ett färdigt föremål. Det har skapat insikt i skapandeprocessen. Filmen och utställningen har visat på duojárats kulturella kunskap om naturen och duodji men även respekten gentemot naturen och de tillgångar som finns. De personer som verksamhetsledaren pratat med under deras besök i utställningen har uttryckt en förståelse för den långa processen av tillverkningen av en guksi och en del har uttryckt att en guksi borde kosta mer. Detta resultat är dock svårt att mäta direkt. 

Länk till film på hur utställningen var uppställd i Sámi Duodjis lokaler under Luleåbiennalen: https://youtube.com/shorts/1qiZRWhYiSo

Boka utställningen

Utställningen finns fortfarande kvar och går att boka. Fråga om priser, frakt och villkor genom att maila till: info@sameslojdstiftelsen.com

Utställningen

Projektet resulterade i en utställning på Sámi Duodji i samband med Luleåbiennalen. Utställningen har gått att se i Sámi Duodjis utställningslokal i Jåhkåmåhkke under perioden 16 oktober till och med 16 december. Utställningen bestod av en björk med en vril på, två färdiga guksi, en uttagen vril, tre halvfärdiga guksi, pedistaler av björk, rötter för att sätta objekten på samt en tv varvid filmen där Magnusson och Rensberg tillverkar varsina guksie visades under öppettiderna på Sámi Duodji.

Genom att visa delar av processen i halvfärdiga föremål har besökaren kunnat följa processen från trädet, vrilen, formningen av guksi – utifrån vrilen och trädets förutsättningar – till ett färdigt föremål. Det har skapat insikt i skapandeprocessen. Filmen och utställningen har visat på duojárats kulturella kunskap om naturen och duodji men även respekten gentemot naturen och de tillgångar som finns. De personer som verksamhetsledaren pratat med under deras besök i utställningen har uttryckt en förståelse för den långa processen av tillverkningen av en guksi och en del har uttryckt att en guksi borde kosta mer. Detta resultat är dock svårt att mäta direkt. 

Länk till film på hur utställningen var uppställd i Sámi Duodjis lokaler under Luleåbiennalen: https://youtube.com/shorts/1qiZRWhYiSo

Boka utställningen

Utställningen finns fortfarande kvar och går att boka. Fråga om priser, frakt och villkor genom att maila till: info@sameslojdstiftelsen.com

Filmen

Med filmen uppfylls syftet förmedlandet av skapandeprocessen av guksie som duodjiföremål samt duojárats kulturella kunskap. Den visar också hur man på ett respektfullt sätt tar tillvara på de naturtillgångar som finns. Filmen är inte lång i jämförelse med hur lång tid själva skapandeprocessen egentligen tar men skapar ändå en förståelse för att arbetsprocessen är lång och därmed en förståelse för produkten pris och värde.

Genom att även ha denna film offentlig på youtube når vi ut till fler och skapar en större förståelse för den kunskap, tradition och skicklighet som duojárat besitter.

Filmen

Med filmen uppfylls syftet förmedlandet av skapandeprocessen av guksie som duodjiföremål samt duojárats kulturella kunskap. Den visar också hur man på ett respektfullt sätt tar tillvara på de naturtillgångar som finns. Filmen är inte lång i jämförelse med hur lång tid själva skapandeprocessen egentligen tar men skapar ändå en förståelse för att arbetsprocessen är lång och därmed en förståelse för produkten pris och värde.

Genom att även ha denna film offentlig på youtube når vi ut till fler och skapar en större förståelse för den kunskap, tradition och skicklighet som duojárat besitter.

Tack till Luleåbienalen och Sametinget för medfinansieringen!

Logga Sametinget