Jokkmokks Marknad

Här kommer du kunna ta del av vårt program inför Jokkmokks Marknad 2025.

Jokkmokks Marknad: 6–9 Februari 2025.

Planerade aktiviteter såhär långt:
Utställning med Asa Kitok-stipendiaterna Doris och Sven-Åke Risfjell.