Duodjekvällar / Vätnoekvällar

Sámi Duodji har tilldelat stöd för att ordna anordna 45 duodjekvällar tillsammans med 15 olika arrangörer under 2024.

Syftet är att skapa en mötesplats där folk kan träffas och slöjda tillsammans. Att handledaren inspirerar och vidareförmedlar traditionell duodjekunskap i den grad som handledaren kan. Syftet är inte att det skall vara en kurs utan återkommande träffar där slöjdare ges möjlighet att träffas och slöjda tillsammans.

Sámi Duodji har tilldelat stöd till följande arrangörer:
Jokkmokks sameförening
Förening Giisa
Duoddaras
Åanghkeren saemiensiebrie
Orrestaaren Saemiesibrie
Lule Boden Sameförening
Gïele Vätnoe Straejmesne
Samer i Syd
Máláge Sámienseäbrrie
Vualtjeren Saemien Siebrie
Östersund sameförening – Staaren siebrie
Vaisa Sameförening
Föreningen JulevSámega
Arvidsjaurs sameförening
Lii Kroik i Lycksele (För samiska barn och ungdomar som går skola i Lycksele)

Kontakta respektive arrangör för mer information.

Anordna duodjekvällar tillsammans med Sámi Duodji 2024

Ansökningsperiod: 19 februari – 17 mars 2024

Sámi Duodji önskar samarbeta med sameföreningar/samebyar gällande duodjekvällar. Anordnar ni redan duodjekvällar eller kan tänka er att anordna träffar så vill Sámi Duodji gärna vara med och stötta. Sámi Duodji bekostar handledaren/duojár som finns där som stöd/ledare och inspiration för deltagarna

Sámi Duodji betalar direkt ut till handledaren per tillfälle: 
F-skatt 2 000 kr ink moms (faktureringsadress skickas per mejl till handledaren)
A-skatt 1 500 kr (arvodesblankett skickas per mejl till handledaren)

Villkor
Arrangör meddelar så snart som möjligt datum när slöjdträffarna skall genomföras samt vem som är handledare

Arrangör fyller i en kort redovisning via google enkät efter varje genomförd duodjekväll. 
Länk till utvärderingen: https://forms.gle/TiS39uTc2YXgoqyt5

Utvärderingen innehåller följande:
-Antalet män/kvinnor/icke-binär
-Antal barn/ungdomar i åldersklasserna 0–18 år och 19–26 år.
-Vem som varit handledare/duojár/vytnesjäjja

Handledaren kontaktar Sámi Duodji (Johanna Njaita) så snart som möjligt efter genomförd slöjdkväll för utbetalning av ersättning. Utbetalningen skall ske under år 2024.

Ansök
Ansökan om att arrangera duodjekvällar görs genom denna länk:
https://forms.gle/M4AiMWmPXKJkz497A

Kontakta verksamhetsledare Johanna Njaita vid eventuella frågor och funderingar
+46 70 591 28 93 eller mejla johanna.njaita@sameslojdstiftelsen.com