Máhto Årudahka

Laponiatjuottjudus får 7,5 miljoner från Arvsfonden för projektet ”Máhto årudahka – Kunskapens viste”, ett samarbetsprojekt med Sámi Duodji.

Projektet syftar utveckla en modell för praktisk och teoretisk överföring av kunskap mellan generationer inom duodji. Arbetet kommer att utgå från ett traditionellt samiskt viste i naturum Laponia vid Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet samt tillverkningen av olika föremål. Under projekttiden som sträcker sig över tre års tid kommer samiska ungdomar att få möjligheten att färdigställa objekt till vistet men även utbilda andra ungdomar i materialberedning och slöjd. 

Läs mer på Laponias hemsida: 
https://laponia.nu/nyheter/laponiatjuottjudus-i-jokkmokk-far-stod-med-75-miljoner-fran-arvsfonden-for-projektet-mahto-arudahka-kunskapens-viste