I år har Sámi Duodji tilldelat sju duojárat Vägvisarstipendiet. Vägvisarna/mentorerna har tilldelats ett bleopp på 10 000 kr för vidareförmedling av samisk slöjdartradition och bidra till att bevara, fördjupa och utveckla kunskapen i praktiskt slöjdande. Vägvisaren fungerar som mentor och handledare under en längre tid. Stipendiet är inte ett kursarvode. Det finns inget givet timantal, men den som erhåller stipendiet ombeds dokumentera processen. Kriterier är att Vägvisaren ska vara erfaren och mycket kunnig inom traditionellt samiskt slöjdande och hantverk och själv ingå i en kedja av traditionsförmedlare.

En ny ansökningsperiod för Vägvisarstipendiet är planerad någon gång under 2023.