Litteratur

För dig som vill fördjupa din kunskap om duodji har vi sammanställt en lista med några riktigt bra böcker.

Sámi Duodjis böcker

Litteraturtips om duodji

Kreativt Skapande utifrån duodji Anna Westman Kuhmunen & Katarina Spik Skum

Boahttet duddjot Liisa Ahlakorpi, Anna-Liisa Guttorm, Anne Ingebjörg & Svineng Eriksen

Duodjegálldo Anne Kirsten Eira, Máret Østby, Lillian Urheim & Lill Tove Paulsen

Goadastallat Karen Marie Eira Buljo

Hornslöjd Mikael Pirak

Duodji i grunnskolen RiddoDuottar Museat

Ávdnasis duodjin Gunvor Guttorm & Solveig Labba

Duodji Árbi Arvet Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen

Aerpiemaahtoe – Åarjelsarmien duedtien baakoeh Maja Hilma Dunfjeld, Unni Steinfjell, Nils Arvid Westerfjell & Åsta Vangberg

Samedräkter i Sverige Susanna Jannok Porsbo

Njiškun Girjjit Siri M Utsi

Samiskt dräktskick i Gällivare, Jukkasjärvi och Karesuando socknar Susanne Jannok Porsbo

Åarjesaemien gapta Laila Gunilla Wilks

Åarjelsaemien voedtegh Vanja Torkelsson

Árbbedábálasj Julevsáme gahper Lilian Urheim

Boengeskuvmie åarjelsaepmesne Hanne-Lena Wilks

Duodjegáldu Anne Kirsten Eira, Marit Østby

Duodji ja hábmen Sara Inga Utsi Bongo ja Inga Maybritt Bongo

Julevsáme gáppte Lilian Urheim

Luhka duddjot Ann Majbritt Eriksen

Niibi ja dohppa Máret Hætta

Njálfáhtta Ann Majbritt Eriksen

Nuvtaga Berit Kristine Andersen Guvsam

Sliehppá julevsáme gápptáj Lilian Urheim

Svætnoe Meerke Krihke Leine Bientie

Tjohph åarjelsaepmesne Unni Steinfjell

Vuodjaskáhppu Máret Hætta

Vætnoe jïh hammoedimmie Inga Maybritt Bongo ja Sara Inga

Duodje ja hábbmim Inga Maybritt Bongo ja Sara Inga

Sámi Duodji Sámi Handicraft Sámi Duodji ry

Tjaalehtjimmie Form og inenhold i sørsamisk ornamentikk Maja Dunfjeld

Duddjojun sánit Thomas Marainen

Duodjáris Duojárat Gunvor Guttorm