Sedan 1993...

…har vi jobbat med att främja, stödja och utveckla samiska slöjd.

Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen grundades av Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Verksamheten omfattar hela Sverige och tyngdpunkten ligger på att på bästa sätt förvalta samisk slöjd, skapa kunskap kring och utveckla vårt kulturarv.

Sameslöjdstiftelsens uppgift är att stödja utveckling genom exempelvis kurser och stipendier som riktar sig till slöjdare och konsthantverkare. Sámi Duodji ska verka för att samisk slöjd blir synliggjord på olika arenor, såväl i kommersiella och som kulturella sammanhang.

Sameslöjdstiftelsens grundläggande idé är den som uttrycks i Sami Duodji – Sameslöjdsutredningen från 1989, att ”Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji ska vara självständig, utgöra en servicefunktion och aktivt arbeta med frågor som rör den samiska slöjden”.

Slöjdare ska slöjda!

Vi vill skapa de absolut bästa förutsättningarna för att slöjdare ska få göra det de älskar mest – slöjda!

För att uppnå detta jobbar vi med att kapacitetsstärka slöjdare och deras verksamheter, marknadsföra och informera om samisk slöjd samt hitta ny idéer och metoder för att utveckla duodji.

Kansli

Kontaktinformation

Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen
Porjusvägen 4
962 31 Jokkmokk
info@sameslojdstiftelsen.com
+46 (0) 971- 65 64 91

Det är vi som jobbar på Sámi Duodji! Hör gärna av dig till dig med tankar, idéer och funderingar.

 

Johanna Njaita

Verksamhetsledare

Hör av dig till mig med frågor om vår verksamhet.

+46 (0) 70 591 28 93
johanna.njaita[@]sameslojdstiftelsen.com

Juhán Niila Stålka

Marknaskoordinator

Hör av dig till frågor till mig med frågor om vår butik eller webbshop.

+46 (0) 70 205 54 10 juhan.niila[@]sameslojdstiftelsen.com

Styrelse

Linda Wågström Sevä

Ordförande

Anders Svonni


Vice Ordförande

Magnus Antaris Tuolja

Styrelseledamot

Laila Gunilla Wilks


Styrelseledamot

Leila Nutti


Styrelseledamot

Finansiärer

Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen är en insamlingsstiftelse och en viktigt del av vår verksamhet är att samla in pengar för att stödja samisk slöjd och slöjdutveckling. Din gåva hjälper oss i vårt arbete att främja, stödja och utveckla duodji. Läs mer.

Sámi Duodjis verksamhet möjliggörs med verksamhetsstöd från Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Sametinget och Region Norrbotten.

Logga Nämden för Hemslöjdsfrågor
Logga Sametinget
Logga Region Norrbotten