En steg-för-steg-handbok till din första gákti

För att få reda på hur din gákti ska se ut krävs ibland efterforskning. Det är viktigt att veta precis hur din gákti ska se ut eftersom den berättar så mycket om dig och dina förfäder. Det är inte ett alternativ att gissa dig till vilken gákti som just du ska ha. Finns det inga bilder eller annat som ger vägledning så blir det svårt för dig att bruka gákti och detta är viktigt att respektera.

Kom ihåg att resan kan ta tid och kräver tålamod. Varje bit information du hittar kan vara en ledtråd som leder dig närmare ditt mål.

1. Familj
Börja med att prata med äldre familjemedlemmar. Många gånger finns det berättelser och traditioner som förts vidare genom generationerna. Notera namn, platser och andra detaljer som kan vara användbara i din forskning. Fråga dina släktmedlemmar om bilder. Ibland finns gamla fotografier förvarade i album, lådor eller till och med digitaliserade av andra familjemedlemmar.

2. Släktforskning
Använd online-databaser och arkiv för att söka efter dina förfäder. Webbplatser som Ancestry, MyHeritage och FamilySearch kan vara till hjälp. Dessa har också ofta omfattande arkiv med fotografier som användare har laddat upp.

3. Kyrkböcker och folkräkningar
Äldre kyrkböcker och folkräkningar kan innehålla information om samiska familjer, särskilt om de bodde i områden med stor samisk befolkning. Eftersom kyrkor ofta var centrala i samhällslivet, kan kyrkoarkiv ibland innehålla fotografier eller porträtt av medlemmar, särskilt i samband med bröllop, dop och andra ceremonier.

4. Lokala och regionala arkiv
I de regioner där samerna traditionellt har levt finns ofta arkiv med dokument som kan vara relevanta för din forskning. Dessa kan inkludera markanvändningsavtal, renägarregister och andra juridiska dokument. Många lokala arkiv och bibliotek har samlingar av fotografier som kan inkludera bilder av invånare från området. Detta kan vara särskilt användbart om dina förfäder bodde på samma plats under en längre tid. Ett tips är att kolla på det samiska biblioteket Ája i Jokkmokk.

5. Sociala medier och forum
Det finns online-communityn och forum där människor diskuterar släktforskning och specifikt att hitta samiska rötter. Att ansluta sig till dessa grupper kan ge dig tillgång till andras erfarenheter och kanske även specifik hjälp. Det finns många grupper och forum online där människor delar information och resurser relaterade till släktforskning. Att dela din efterlysning av bilder där kan ibland ge oväntade resultat.

6. Tidningsarkiv
Gamla tidningsarkiv, som ofta är digitaliserade och sökbara, kan innehålla fotografier av personer i samband med nyhetshändelser, sociala evenemang eller till och med familjeannonser.

7. Källkritik
Kom också ihåg att vara källkritisk till de bilder och den information du hittar.
Identifiera var informationen kommer ifrån. Är källan trovärdig? Vem är författaren eller utgivaren, och vilka är deras intentioner? Varför har informationen skapats? Är syftet att informera, övertyga, sälja något eller underhålla? När skapades informationen eller bilden? Under vilka omständigheter? Är informationen bekräftad av oberoende källor? Är den baserad på fakta, forskning och evidens, eller innehåller den spekulationer, åsikter och fördomar? Har författaren eller organisationen en historia av att ge pålitlig och exakt information?
Jämför informationen med andra källor för att se om den är fullständig eller om viktiga aspekter har utelämnats.

Genom att noggrant granska källorna kan du göra en mer informerad bedömning av informationens pålitlighet och relevans. Det är viktigt att komma ihåg att ingen källa är perfekt, och kritiskt tänkande bör alltid tillämpas när man hanterar information.

8. Tolkning av bild
Hittar du bilder på din släkt men har svårt att tyda hur din gákti ser ut så har vi duktiga duodjára i Saepmie som har tolkat gamla bilder. Men tänk på att du tar upp arbetstid för denne duodjár och var beredd att betala för den. Du kan även höra av dig till Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen för konsultation.

9. Din första gákti
För att få den riktig och att den ska passa dig bra rekommenderar vi att du beställer en gákti från en duodjár. En gákti kan du ha hela livet och den kan även gå vidare i arv till kommande generationer om du tar hand om den väl. Det är en väl värd investering. Detta gäller även alla andra dräktdetaljer till en gákti, så som bälte, barmkläde, skoband, sjal m.m.

10. Sy din första gákti
Det finns olika vägar att gå för att lära dig att sy gákti eller dräkttillbehören. Vi rekommenderar att du går en kurs hos en erfaren duodjár eller söker in på en utbilding inom duodji t ex Samernas Utbildningscentrums slöjdlinje i Jokkmokk eller Sámi allaskuvla i Kautokeino.

Film om Gáktin och dess betydelse

Projektet Kopiering och plagiering av duodji

Den här handboken har tagits fram som en del i projektet Kopiering och plagiering av duodji.

Tack till Samerådet som stöttat projektet, samt till våra finansiärer Kulturrådet, Sametinget och Sparbanken Nord.