Sásti Sisti

Projektet Sásti Sisti har varit en förstudie inför att ta fram en småskalig industriell teknik/maskin som kan mjukgöra naturgarvat renskinn. Målet med projektet har varit att inhämta kunskap och idéer samt skapa samverkan mellan hantverkare och experter som grund till att utveckla en maskin som mjukgör naturgarvat renskinn.

Projektet har genomförts med finansiering från Europeiska utvecklingsfonden genom Leader via Jordbruksverket. Tornedalen 2020.

Logga Jordbruksverket
Logga Leader
Logga Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatser

Webinarium
27 Augusti 2020
Lotta Rahme

Webinarium
25 November 2020
Karin Vasara

Vinter 2020-2021

Prototyp framtagning Luleå universitet

En projektgrupp på fyra studenter från Luleå Tekniska Universitet har genom kursen Avancerad produktdesign fått i uppdrag att utveckla en mjukgörningsmaskin för renskinn åt Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. Detta som del i projektet Sásti Sisti. Uppdragsformuleringen följde: ”Efterfrågan på naturligt garvat renskinn har ökat, men idag har vi inte kapacitet att tillverka efter efterfrågan då mjukningsprocessen är så krävande. Att kunna utveckla en mjukgöringsmaskin skulle innebära att vi kan tillverka fler skinn till försäljning. Vi har tillgång till själva råvaran då flera av oss har renskötselföretag och många skinn slängs idag. Att arbeta med hudgarvning på ett naturligt sätt är ett krävande arbete och en hudmjukgörande maskin skulle underlätta ingreppet och då skulle företagen kunna producera mer till försäljning och bli mer lönsamma. Samtidigt blir det ett miljövänligt sätt att garva skinnen och fler renskinn kan utnyttjas. En mekanisk avhärdningsmaskin kommer att vara till stor hjälp för alla som arbetar med naturligt garvat läder. Det är också en viktig ergonomisk fråga.”

Webinarium
9 September 2021
Katarina Spik Skum och Irene Nutti

Digital panel
September 2021
Katarina Spik Skum, Irene Nutti, Solveig Labba och Laila Idivuoma.