Kopiering och Plagiering

I projektet har vi ordnat flera insatser kring kopiering och plagiering av duodji.

Projektet har genomförts med finansiering från Kulturrådet, Sametinget och Sparbanken Nord.

Jokkmokks Marknad 2023

Föresläning 45 min
Vad är duodji?
Gunvor Guttorm

Gunvor höll en föreläsning om vad duodji är
och även utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Föresläning 45 min
Inspiration kontra kopiering
Anna Stina Svakko

Anna-Stina Svakko är samisk formgivare, konsthantverkare och slöjdare. Anna-Stina är specialiserad inom samisk dräktsömnad och har en ateljé i Bårjås. Hon arbetar både med traditionell sömnad och moderna plagg. Anna-Stina föreläste om hur hon i ord och bild förhåller sig till att inspireras av gamla duodjiföremål istället för kopiera duodji.

Panelsamtal 45 min
Inspiration kontra kopiering
Anna-Stina Svakko, Nils-Johan Labba och Anna Westman Kuhmunen.

I panelsamtalet satt Anna-Stina Svakko, samisk formgivare, konsthantverkare och slöjdare, Nils-Johan Labba, duojár och företagare och Anna Westman Kuhmunen, projektsamordnare AIDA (Arctic Indigenous Design Archives). De samtalade om temat kopiering kontra inspiration inom duodji. De berättade om sina erfarenheter om de blivit kopierade, hur det kändes och varför dom tror att detta sker. De berättade även om hur de arbetar för att inte kopiera och istället inspireras. Anna Westman Kuhmunen berättar hur man använda Ájttes arkiv som inspiration och hur det fungerar när man som slöjdare lämnar in till arkivet. Hon berättade även om hur de jobbar med studenter och besökare som vill inspireras av arkivet.

Föresläning 40 min
Hur skyddar vi samisk konst?
Gunvor Guttorm

Rebecka höll en grundläggande föreläsning om hur vi kan skydda samisk konst, uppfinningar och kulturella uttryck i det bristande västerländska systemet.

Online-workshop 21 juni 2023 med Rebecka Forsgren

Föreläsning

Immaterialrättens grund – vilka är de vanliga typerna av immaterialrätter? Vilka är svårigheterna för urfolk att använda immaterialrätt för att skydda sina kulturer? Vilka verktyg finns trots allt som kan användas?

 

Workshop

Deltagarna ges chansen att fördjupa sig i de olika verktygen och deras användning, med fokus på samiska kulturyttringar och samisk kunskap.

 

 

Avslutning och diskussion

Deltagarna ges möjlighet att ställa frågor och diskutera vägar framåt för skydd av samisk kultur.

Under utbildningen deltog 17 personer, varav en man. Majoriteten var samer.

 

Konferens 20-22 oktober 2023

Föreläsning 45 min
Inspiration från duodjearkiv
Berit Kristine Andersen Guvsám

Berit Kristine Andersen Guvsám arbetar som lektor i duodje vid Samisk videregående skole og reindriftsskole och på Sáme Låhkåmguovdásj/Nasjonalt senter for samisk i opplæringen. Berit Kristine föreläste om hur AIDAs duodjearkiv inspirerat henne att jobba med ett utvecklingsprojekt inom vävning av textilier, men också om reflektioner runt processen och vilka värdering det skapar att göra ett material själv.

Föreläsning 45 min
Presentation om de nya varumärkena
Reetta Tornensis

Reetta Tornensis, projektledare på Samerådet för de nya varumärkena, informerade om certifieringsmärkena och dess betydelse samt ansökningsprocessen.

Föreläsning 45 min
Vad är ett varumärke, och varför är det relevant för dig?
Rebecka Forsgren

 Varumärken innebär att du särskiljer dina tjänster eller dina varor från annat på marknaden. Med ett väl upparbetat varumärke vet kunder precis vad det innebär när något bär just ditt varumärke: vilken kvalitet som erbjuds, vilken typ av tjänst eller vara det handlar om, vem som ligger bakom varan eller tjänsten, med mera. 

 

Men det finns flera olika typer av varumärken med olika syften: är ni till exempel flera som ska samarbeta eller arbetar du ensam? Vill du kanske ha ett sätt att kvalitetssäkra många personers produkter? Under denna föreläsning får du kunskap de vanligaste typerna av varumärken och vad de bäst kan användas för. Du får även praktiska exempel på hur andra urfolk använt varumärken för att främja sina tjänster och varor, och även för att skydda dem mot intrång.

 

Panelsamtal 45 min
Inspiration kontra kopiering
Nils-Johan Labba, Gry Spein och Lise Tapio Pittja.

Nils-Johan Labba, Gry Spein och Lise Tapio Pittja deltog i ett panelsamtal om inspiration kontra kopiering lett av Karolina Sevä. I samtalet diskuterade man frågor som Men hur ska vi tänka kring detta? Vad kan kopiering bero på? Varför sker det?  Kan man på något sätt se hur detta påverkar idag? Delar av samtalet går att se på Sámi Duodjis youtube-kanal.

Webinarium 8 november Per Ivar Somby

Webinarium 60 min
Colour My Past
Per Ivar Somby

Per Ivar är mannen bakom kontot @colourmypast som gjort dundersuccé på Instagram med över 25 000 följare. Under webbinariet berättade Per Ivar om sitt arbete med att färglägga gamla bilder på främst samer. Han berättade om varför han började med färgläggning och hur han tolkar färger på kläder och föremål när allt är i svart-vitt. 

Delar av webbinariet finns att se på Sámi Duodjis youtube-kanal.

Under webbinariet deltog 26 personer, varav 4 män.

 

Film med Gunvor Guttorm

Under hösten 2023 filmade Sámi Duodji Gunvor Guttorm där hon berättar om vad duodji är. Denna film går att se på Sámi Duodjis youtube-kanal.

 

Film med Gunvor Guttorm

Under hösten 2023 filmade Sámi Duodji Gunvor Guttorm där hon berättar om vad duodji är. Denna film går att se på Sámi Duodjis youtube-kanal.

 

Folder

Under hösten 2023 och våren 2024 har Sámi Duodji tillsammans med juristen Rebecka Forsgren tagit fram ett informationsblad. Informationsbladet innehåller information om vilka rättigheter och skyldigheter man har som slöjdare, upphovsrätt, kopiering och plagiering, vad man kan göra, kulturell appropriering, samiska certifieringsmärkena (Sámi Duodji och Sámi Made) samt en steg-till-steg-guide hur man som same kan gå tillväga för att göra rätt vid sömnad av sin första gákti samt en litteraturlista på duodji.

Folder

Under hösten 2023 och våren 2024 har Sámi Duodji tillsammans med juristen Rebecka Forsgren tagit fram ett informationsblad. Informationsbladet innehåller information om vilka rättigheter och skyldigheter man har som slöjdare, upphovsrätt, kopiering och plagiering, vad man kan göra, kulturell appropriering, samiska certifieringsmärkena (Sámi Duodji och Sámi Made) samt en steg-till-steg-guide hur man som same kan gå tillväga för att göra rätt vid sömnad av sin första gákti samt en litteraturlista på duodji.

Tack till Kulturrådet, Sametinget och Sparbanken Nord för finansieringen!