Samerådet lanserar varumärkena Sámi Duodji och Sámi Made

Samerådet lanserar två samiska varumärken. Syftet med varumärkena är att stärka samiskt hantverk och samiska kreativa näringars konkurrenskraft. Varumärket Sámi Duodji har förnyats och ges därför ut på nytt. Utöver detta släpps ett helt nytt certifieringsmärke, nämligen Sámi Made.

Sámi Duodji och Sámi Made är två olika certifieringsmärken, vars syfte är att informera köparen vilka produkter som tillverkats av Samer, och vilka produkter som är traditionellt hantverk (duodji). Samerådet upplever ett stort intresse för samiskt hantverk och produkter, men det är svårt för köpare att veta vilka produkter som är genuint samiskt hantverk eller vilka produkter som är tillverkade av samer.

– Samerådet upplever att samiskt hantverk och produkter har ett stort värde och menar att köparna skulle välja samiskt hantverk eller produkter tillverkade av samer om de hade möjlighet. Det är just denna möjlighet vi vill erbjuda med hjälp av dessa varumärken och på så sätt stärka konkurrenskraften för samiska företag, säger Sandra Márjá West, projektledare för samiska varumärken.

Förnyat varumärke Sámi Duodji

Samerådet har tillsammans med samiska hantverksorganisationer förnyat varumärket Sámi Duodji och släpper därför varumärket igen. Varumärket Sámi Duodji är ett varumärke för traditionellt samiskt hantverk. Det etablerades på 80-talet tillsammans med samiska hantverksorganisationer. West berättar att de har haft ett nära samarbete med de samiska hantverksorganisationerna som upplever att det finns ett stort behov av varumärket då missbruk av samiskt hantverk fortfarande är en stor utmaning för det samiska samhället. – Dessutom fanns ett behov av att uppdatera kriterierna till modern tid och stärka marknadsföringen av varumärket, säger West.

– Samerådet har fått medel för varumärkesmarknadsföring. Samerådet har digitaliserat ansökningsformulären för att göra det enklare att ansöka om varumärkena, vilket också gör det lättare att hitta samiska hantverkare och producenter via hemsidan www.samitrademarks.com.

West säger att på grund av uppdateringen av kriterierna och det nya digitala registret för samiska duojárat kommer alla som redan har ett märke att behöva ansöka om märket igen.

Vi välkomnar både gamla och nya användare. För att lyckas måste samerna ta till sig varumärkena. Först då kommer de att fungera som avsett.

Sami Made

I arbetet med varumärket duodji blev det tydligt att det finns ett behov i det samiska samhället av ett varumärke som kan användas på produkter som inte är duodji, och som bekräftar att en same har tillverkat produkten. Namnet på detta nya varumärke är Sámi Made. Den kan användas till alla produkter tillverkade av en samisk person. Det kan till exempel vara samisk design, smycken, souvenirer, böcker eller andra fysiska produkter.

– Idag har vi många olika produkter tillverkade av samer, och vi vill stärka deras konkurrenskraft med hjälp av varumärket, säger West.

West berättar också att eftersom Sámi Made är ett helt nytt varumärke planerar Samerådet att bilda en pilotgrupp dit samiska företag ska bjudas in. Syftet med pilotgruppen är att ta reda på hur varumärket fungerar och bedöma om det bör anpassas till det samiska samhället ännu bättre. Samerådet hoppas att samiska företag och producenter känner att det är viktigt att gå med i pilotgruppen.

Viktigt samarbete

Samerådet har arbetat med projektet sedan 2015 och har arbetat i nära samarbete med både samiska hantverksorganisationer och duojárer. Christina Hætta, chef för Samerådets kulturavdelning, är glad över att certifieringsmärkena äntligen kan tas i bruk.

– Certifieringsmärkena har nu släppts och vi kan äntligen ta nästa steg, som är marknadsföring av märket och en dialog med hantverkare och designproducenter om hur vi ännu bättre kan implementera certifieringssystemet till förmån för samerna.

Verksamhetsledare för Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen, Johanna Njaita, säger:

– Det är mycket glädjande att det nya Duodjimärket nu lanseras. Svenska sidan av Sápmi har en lång tradition av många brukare av Duodjimärket. Vi tror och hoppas att de nya revideringarna kommer resultera i fler användare. Det nya systemet gör det tydligare vilka produkter som märket får sättas på, det kommer även att vara enklare att spåra produkten till den duojár/slöjdare som tillverkat alstret. Nylanseringen innebär att det blir lättare för kunden men även för slöjdarna.

Varumärkesprojektet finansieras av de amerikanska ambassaderna i Sverige, Finland och Norge. Partners i projektet är Sámi Duodji ry i Finland, Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen i Sverige, Duodjeinstituhtta och Sámi Duodji i Norge. 

Kontaktpersoner:

Sandra Márjá West, projektledare samiska varumärken

+47 93408355

Christina Hætta, chef för Samerådets kulturavdelning

+47 480 217 34

Johanna Njaita, verksamhetsledare Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen

+46 (0)70 591 28 93

Andra nyheter…

 

Doris och Sven-Åke Risfjell tilldelas Asa Kitok-Stipendiet 2024

Doris och Sven-Åke Risfjell tilldelas Asa Kitok-Stipendiet 2024

Foto: Juhán Niila Stålka, Sámi DuodjiSámi Duodji Sameslöjdstiftelsen kan idag med glädje meddela att Doris och Sven-Åke Risfjell tilldelas Asa Kitok-stipendiet 2024. Stipendiet uppgår till 75 000 kr. Doris och Sven-Åke har lång erfarenhet av att driva duodjiföretag...

Bellingar – Förr och nu

Bellingar – Förr och nu

Vernissage den 6:e november klockan 18:00! Mästarna Katharina Unga och Katarina Spik Skum ställer ut tillsammans med lärlingen Kajsa Tuolja på Sámi Duodji. Utställningen heter Bellingar - förr och nu! Vi ses där!

Akti Akti

Akti Akti

Vernissage 16:e november klockan 19:00 på Sámi Duodji. Vi öppnar utställningen Akti Akti med Lova Isabelle Lundberg som specialiserat sig på pärlor.