Lise Tapio Pittja tilldelas Asa Kitok-stipendiet!

Sámi Duodji kan med glädje meddela att Lise Tapio Pittja blir mottagare av Asa Kitok-stipendiet 2022.

Styrelsens motivering:

Lise Tapio Pittja är en förkämpe för bevarandet av traditionell duodji och hon har genom sitt engagemang hjälpt många att stärka sin samiska identitet, genom att bland annat hålla kurser i traditionellt dräktskick och koltsömnad. Genom hennes brinnande passion för árbediehtu och traditionell duodji är Lise en mycket viktig kulturbärare i Sápmi.

Lise är en mångsidig designer och duojár som uppvisar stor bredd i sitt slöjdande både vad gäller tekniker och materialval. Hennes skapande ger en reflektion av trygghet och naturens lugn, ofta med en koppling till den samiska mytologin. Hennes alster har i årtionden beundrats av människor under många utställningar.

Lises ansökan var mycket väl genomarbetad, med en önskan om att belysa traditionella föremål från den tid då samerna fortfarande levde som nomader. Föremål som inte längre är en naturlig del av det nutida samiska samhället på samma sätt som förr. Lise uppvisar en vilja om att värna om ett mycket viktigt kunskapsbevarande som kan bli avgörande för kommande generationers möjlighet att föra vidare traditioner.

Andra nyheter…

 

Helge Sunna Sámi Duodjis första ordförande

Helge Sunna Sámi Duodjis första ordförande

I år firar vi 30 år och det uppmärksammar vi genom att lyfta personer som jobbat för stiftelsen genom åren. Vi bad Helge Sunna, stiftelsens första ordförande, skriva några rader om sin tid i Sámi Duodji. Verksamheten, innan stiftelsens bildande, bedrevs som ett...

Dessa får Vägvisarstipendiet 2023

Dessa får Vägvisarstipendiet 2023

Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen kan idag med glädje tillkännage mottagarna av Vägvisarstipendiet 2023. Stipendiet tilldelas erfarna och mycket kunniga duojárat/vytnesjäjjah/slöjdare som vill vara handledare åt en adept/lärling under en längre tid. Syftet är att bidra...