Lise Tapio Pittja tilldelas Asa Kitok-stipendiet!

Sámi Duodji kan med glädje meddela att Lise Tapio Pittja blir mottagare av Asa Kitok-stipendiet 2022.

Styrelsens motivering:

Lise Tapio Pittja är en förkämpe för bevarandet av traditionell duodji och hon har genom sitt engagemang hjälpt många att stärka sin samiska identitet, genom att bland annat hålla kurser i traditionellt dräktskick och koltsömnad. Genom hennes brinnande passion för árbediehtu och traditionell duodji är Lise en mycket viktig kulturbärare i Sápmi.

Lise är en mångsidig designer och duojár som uppvisar stor bredd i sitt slöjdande både vad gäller tekniker och materialval. Hennes skapande ger en reflektion av trygghet och naturens lugn, ofta med en koppling till den samiska mytologin. Hennes alster har i årtionden beundrats av människor under många utställningar.

Lises ansökan var mycket väl genomarbetad, med en önskan om att belysa traditionella föremål från den tid då samerna fortfarande levde som nomader. Föremål som inte längre är en naturlig del av det nutida samiska samhället på samma sätt som förr. Lise uppvisar en vilja om att värna om ett mycket viktigt kunskapsbevarande som kan bli avgörande för kommande generationers möjlighet att föra vidare traditioner.

Andra nyheter…

 

Kurs i traditionell knivbältestillverkning

Den modell som avses är det manliga koltbältet för Jukkasjärvikolten, men man kan givetvis göra annan modell, exempelvis till Karesuandokolten, eller till fritidsbruk. Kursen ges under två helger. 29-30 oktober kl 10-17: teori, egen design av sitt bälte, tillverkning...

Kurs Varumärke & digitala hjälpmedel

Kurs Varumärke & digitala hjälpmedel

Under hösten erbjuder projektet Formstark Norrbotten yrkesverksamma konsthantverkare, slöjdare och formgivare att delta i den digitala kursen 'Varumärke & digitala hjälpmedel'. Kursen är till viss del uppbyggd efter vårens fysiska kurs där 6 utövare hade möjlighet...