Första granskningstillfälle för Sámi Duodji-märket spikat!

Uppdatering:

Med anledning av att exempellistan som skall följa Sámi Duodji-märke ännu inte är fastställt av Samerådet, tillsammans med samtliga licenskontor, måste Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen tyvärr skjuta på första granskningstillfället.
Denna exempellista är viktig för att samtliga licenskontor skall behandla ansökningarna likvärdigt och för att du som duojár/vytnesjäjja skall veta på vilka alster du kan sätta duodji-märket, samt vilka alster du kan skicka in till granskningstillfället.

Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen återkommer med ett nytt datum för granskningstillfället.

Vid eventuella funderingar kontakta
Johanna Njaita, verksamhetsledare Sámi Duodji
johanna.njaita@sameslojdstiftelsen.com
070 591 28 93


Det går nu att söka Sámi Duodji-märket.

  • Ansökan sker via hemsidan: samitrademarks.com
  • Ansökningskriterier finns på samitrademarks.com
  • Ansökan måste vara inne senast fredagen den 26:e maj för att hinna behandlas den 10:e juni.
  • Du som söker kommer behöva skicka in föremål för granskning. Du är välkommen att lämna in föremål för granskning personligen, via ombud eller via post. Föremålen måste finnas på Sámi Duodji senast den 9:e juni för att hinna behandlas.
  • Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen genomför granskning minst två gånger per år.
  • Duojárat som redan har Sámi Duodji-märket måste skicka in en ny ansökan för att få använda det förnyade varumärket. De gamla märkena kan inte användas efter den 31 december 2023.
  • Om ansökan godkänns kommer licenskontoren att tilldela tillverkaren ett licensnummer via samitrademarks.com och skicka 150 märken till angiven adress mot betald faktura från Samerådet. Märkena kostar 250 NOK.

Andra nyheter…

 

Vägvisarstipendiet

Vägvisarstipendiet

Information om stipendietSom vägvisare/mentor kan du söka och få 10 000 kr som engångsumma, per år, för vidareförmedling av samisk slöjdartradition och bidra till att bevara, fördjupa och utveckla kunskapen i praktiskt slöjdande.  Vägvisaren fungerar som mentor...

Guoradallam-stipendiet

Guoradallam-stipendiet

Information om stipendietDetta stipendium kan sökas av dig som vill fördjupa dig inom ett specifikt område och utveckla dina kunskaper inom duodji. Summan är på 15 000 kr och är en engångssumma. Syftet med stipendiet är att stimulera och uppmuntra samiska...

Stor efterfrågan på kursstöd inom duodji/vätnoe!

Stor efterfrågan på kursstöd inom duodji/vätnoe!

Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen meddelar idag att de tilldelat stöd till 16 kurser inom duodji under år 2023. Totalt har det inkommit 36 ansökningar. Stödet heter ”Från slöjdare till slöjdare” och delas ut i form av ett direktstöd till slöjdaren som leder kursen....