Elsa Idivuoma, Sanna-Marja Tuoda och Sara Labba blir de första gesällerna i Duodji – skinn och textil. 

Foto: Närbild bälte Elsa Idivuoma, närbild koltärm Sanna-Marja Tuorda & närbild väska Sara Labba.

Sámi Duodji meddelar idag att Elsa Idivuoma, Sanna-Marja Tuorda och Sara Labba tilldelas Gesällbrev i Duodji – skinn och textil. De blir de första att tilldelas Gesällbrev i Duodji – skinn/textil.

Gesällbrevet är Hantverkarnas egen kvalitetsgaranti och som kund kan du vara säker på att hantverkare med gesällbrev är välinsatta i yrket de jobbar i. Sveriges Hantverksråd har tilldelat gesällbrev till Elsa Idivuoma, Sanna-Marja Tuorda och Sara Labba. Det är Sveriges Hantverksråd som tilldelar gesällbreven och gesällbrevsbestämmelserna tas fram i nära samarbete med respektive branschorganisation. Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen är branschorganisation för yrket Duodji. 


Elsa, Sanna-Marja och Sara har genomfört gesällprov som Sámi Duodjis granskare bedömt sedan skickat till Sveriges Hantverksråd, som beslutat om tilldelningen. De nya gesällerna tillsammans med Anders Svonni, som är gesäll inom Duodji – trä/horn sedan år 2020, kommer att ställa ut i en gemensam utställning under Jåhkåmåhke Márnána 2024 på Sámi Duodji. Sámi Duodji bjuder in allmänheten för att se gesällernas alster och kommer i samband med vernissaget fira gesällerna.

“Vi har sedan tidigare en gesäll inom Duodji – trä/horn, Anders Svonni, och vi är mycket stolta över de första gesällerna inom duodji – skinn/textil. Att vi nu har ett flertal Gesäller och Mästare inom duodji lyfter duodji som näringsverksamhet och synliggör duodji bland andra hantverksyrken”, säger Sámi Duodjis verksamhetsledare Johanna Njaita.

“Jag tog gesällbrevet för att jag vill fortsätta mitt slöjdande och för att man nu ska kunna visa sina kunskaper i form av intyg. Så gesällbrevet betyder mycket för att jag kan nu kalla mig slöjdare till yrket.” – Elsa Idivuoma 


Att ta Gesällbrev har varit en dröm länge, och hösten 2022 tog jag steget till att ansöka om Gesällprov tack vare stöd av min familj, vänner och handledare. Gesällbrevet visar på en yrkesskicklighet och ger allmänheten en ökad förståelse för duodjára, vilket är viktigt för mig.” – Sanna-Marja Tuorda

Dalle go gullen ahte sáhttá váldit Gesällreivve dipmaduojis, mon jurddahin ahte livččii somá geahččalit. Jurddahin ahte dipmaduodji oažžu alit stáhtusa Ruoŧa servodagas jus gávdnojit olbmot geain lea gesällreive dipmaduojis. / När jag hörde att man kan ta Gesällbrev i Duodji – skinn/textil tänkte jag att det vore roligt att prova. Jag tänker att skinn/textil – Duodji får högre status i Sveriges samhälle om det finns personer som har Gesällbrev i Duodji.” //” – Sara Labba 


Lista på Mästare och Gesäller: 

Fredrik Prost, Mästare duodji – trä och horn

Lena Viltok, Mästare duodji – skinn och textil
Lise Tapio Pittja, Mästare duodji – skinn och textil
Nils Johan Labba, Mästare duodji – trä och horn

Randi Marainen, Mästare samiskt silver
Katarina Spik Skum, Mästare duodji – skinn och textil
Katharina Unga, Mästare duodji – skinn och textil
Anders Svonni, Gesäll – trä och horn
Elsa Idivuoma, Gesäll – Skinn och textil
Sanna-Marja Tuorda, Gesäll – skinn och textil
Sara Labba, Gesäll – skinn och textil. 

Kontaktuppgifter

Johanna Njaita, verksamhetsledare Sámi Duodji
+46 (0) 70-591 28 93
johanna.njaita@sameslojdstiftelsen.com

Om Sámi Duodji

Sámi Duodji är en stiftelse som grundades 1993 av Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Stiftelsens uppdrag är att säkerställa överlevnaden av den samiska slöjden genom att jobba med att bevara, utveckla och främja duodji. Stiftelsens kontor ligger i Jåhkåmåhkke och har idag två anställda, en verksamhetsledare och en marknadskoordinator. Stiftelsens arbete finansieras framförallt genom bidrag från Sametinget och Nämnden för hemslöjdsfrågor. 

Andra nyheter…

 

Duodjikonsulent

Duodjikonsulent

Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen söker Duodjikonsulent.Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Verksamheten omfattar hela Sverige och tyngdpunkten ligger på att på bästa sätt förvalta samisk...

Doris och Sven-Åke Risfjell tilldelas Asa Kitok-Stipendiet 2024

Doris och Sven-Åke Risfjell tilldelas Asa Kitok-Stipendiet 2024

Foto: Juhán Niila Stålka, Sámi DuodjiSámi Duodji Sameslöjdstiftelsen kan idag med glädje meddela att Doris och Sven-Åke Risfjell tilldelas Asa Kitok-stipendiet 2024. Stipendiet uppgår till 75 000 kr. Doris och Sven-Åke har lång erfarenhet av att driva duodjiföretag...

Bellingar – Förr och nu

Bellingar – Förr och nu

Vernissage den 6:e november klockan 18:00! Mästarna Katharina Unga och Katarina Spik Skum ställer ut tillsammans med lärlingen Kajsa Tuolja på Sámi Duodji. Utställningen heter Bellingar - förr och nu! Vi ses där!