Aktene

Över gränserna

Interregprojektet Aktene är avslutat.

Sedan 2018 medverkar och driver Sameslöjdstiftelsen ”Aktene” tillsammans med andra organisationer och samverkanspartners. Även i fortsättningen används konstnärliga, traditionella, praktiska och pedagogiska verktyg i detta kunskaps-och utvecklingsarbete.

Målsättning

Målet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt samarbete tvärs över landgränsen mellan ett Samiskt center i Tärnaby och Sijti Jarnge i Hattfjelldal.

Delmål är att skapa utbyte och utveckling inom de kunskaps och kulturområden projektet definierar.

Finansiering och samarbetspartners

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Storumans kommun, Sijti
Jarnge-samisk språk og kultursenter i Hattfjelldal,  Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen, Giron Sámi Teáhter, ABF, Nordlands Fylkeskommune, International Sámi Film Institute samt Nordkalottrådet.