Om oss

Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Verksamheten omfattar hela Sverige och tyngdpunkten ligger på att på bästa sätt förvalta samisk slöjd, skapa kunskap kring och utveckla vårt kulturarv. Sameslöjdstiftelsens uppgift är att stödja utveckling genom exempelvis kurser och stipendier som riktar sig till slöjdare och konsthantverkare. Sámi Duodji ska verka för att samisk slöjd blir synliggjord på olika arenor, såväl i kommersiella och som kulturella sammanhang.

Sameslöjdstiftelsens grundläggande idé är den som uttrycks i Sami Duodji – Sameslöjdsutredningen från 1989, att ”Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji ska vara självständig, utgöra en servicefunktion och aktivt arbeta med frågor som rör den samiska slöjden”.

Personal / Styrelse

Kontakt
Telefon: +46 (0) 971- 65 64 91
info@sameslojdstiftelsen.com

Verksamhetsledare
Johanna Njaita

Telefon: +46 (0)70 591 28 93

johanna.njaita@sameslojdstiftelsen.com


Marknadskoordinator (Ansvarig butiken)

Juhán Niila Stålka

Telefon: +46 (0)70 205 54 10

juhan.niila@sameslojdstiftelsen.com

Ordförande
Linda Wågström Sevä
linda.w.seva@sameslojdstiftelsen.com

Ledamöter
Anders Svonni
Laila Gunilla Wilks
Leila Nutti
Magnus Antaris Tuolja

Samarbeten

Norrlands Auktionsverk

Via ett exklusivt samarbete med Norrlands Auktionsverk AB & värderingsman Johannes Linder kan vi nu erbjuda er alla kostnadsfria opartiska värderingar av samiskt hantverk i alla tänkbara former & utföranden. Notera att den kostnadsfria värderingen gäller ett muntligt uppskattat marknadsvärde.