AiR – Artist in Residence in Övre Soppero

OMTAG/REBOOT

Övre Soppero by är erkänd för bredden av sin verksamhet och sina kreatörer. Det signifikanta är att tradition och nyskapande går hand i hand. Den traditionella samiska slöjden är levande och har sin stabila grund i ortens renskötselföretag. Förutom de historiskt traditionella näringarna är Övre Soppero med omland Norrbottens silverbälte, med ett erkänt silversmide av hög kvalité och ett flertal aktiva silversmeder. De flesta av de 25 renskötselföretagarna bedriver ekologisk skinnförädling och de säljer produkter som är mycket efterfrågade.

Matförädling med kunskap om fjällörter och naturliga smakämnen är innovationsområden som har en framtid som en egen näringsgren.

Med utgångspunkt från byns kvaliteter med dess konstnärliga kreatörer och småskaliga förädlingsföretag, vill vi skapa ett Artist in Residence, ett möte mellan den traditionella samiska silversmeden Monika Blind Påve och designern och konsthantverkaren Karin Roy Andersson. Genom residenset blir Övre Soppero en del av ett internationellt nätverk, där också Resurscentrum för Konst i Norrbotten ingår.

Projektets syfte

Projektet ska leda till både konstnärlig inspiration och entreprenörskap för unga slöjdare och skapa stolthet och framtidstro i bygden.

Målgrupp för projektet

Verksamma och unga blivande slöjdare, entreprenörer, konsthantverkare och konstnärer i bygden samt en intresserad allmänhet. Det finns ett internationellt intresse för projektet.