Formstark Norrbotten

Ett samarbetsprojekt för en hoppfull framtid genom utveckling för slöjd, design och konsthantverk
Hur kan design, konsthantverk och slöjd skapa mervärden i besöksnäringen och samtidigt skapa fler arbetstillfällen inom kreativa näringar?

Sammanfattande beskrivning
Genom att delta i projektet Formstark Norrbotten vill Sameslöjdstiftelsen bidra till förutsättningarna att mötas och dra nytta av olika kompetenser i Norrbotten. Två branschområden är centrala: besöksnäring och de professionella inom konsthantverk, hantverk, slöjd och design. Även offentliga aktörer, stiftelser, föreningar och andra bidrar till Formstark-konceptet.

Syftet med projektet är bl.a. att skapa nya typer av tjänster och att ta fram lokalproducerade produkter. Härigenom kan Norrbotten som destination bli än mer intressant och attraktivt.

För Sameslöjdstiftelsen innebär det att det samiska konsthantverket och slöjden får nya arenor att synas på. Detta kan påverka både produktutveckling och företagsutveckling inom samiska näringar i en positiv riktning.

Se mer om Formstark Norrbotten