Vi vill underlätta och stötta!

Sameslöjdstiftelsen arbetar för att främja sameslöjd och det samiska hantverket. Vi stöttar och driver olika projekt och erbjuder stipendier till slöjdare. I Jokkmokk har vi en utställningslokal och en butik där samiska slöjdare har möjlighet att visa upp och sälja sina hantverk.

Resurser

I Jokkmokk har vi en utställningslokal som kostnadsfritt kan nyttjas av samiska slöjdare eller konstnärer som önskar ställa ut sina alster. Enskilda utställningar kan bokas under tiden mars-december, men Sameslöjdstiftelsens egen verksamhet har alltid företräde till lokalen. 

OBS! Under Jokkmokks marknad kan man inte boka enskilda utställningar.

Kontakta oss så berättar vi mer.

[dsm_perspective_image _builder_version=”4.0.3″ custom_margin=”-4px|||||”][/dsm_perspective_image]

Duodjimärket

Duodjimärket är köparens försäkring mot plagiat. Duodjimärket delas ut till samiska slöjdare och konsthantverkare som besitter genuin kunskap inom samisk slöjd och konsthantverk.

Sameslöjdare ansöker om märket och får sedan detta om de uppfyller kraven för att inneha Duodjimärket. Märket är personligt och slöjdaren avgör själv om han eller hon vill märka föremålet.

Märkets ändamål:

  • Vägleda och informera köparen om produkter tillverkade av samiska slöjdare
  • Bidra till att höja kvalitén på samiska hantverksprodukter
  • Vara kännetecken för att samiskt hantverk är en levande tradition
  • Skydda samiska hantverksprodukter mot plagiering och illojal konkurrens
  • Produkter som betecknas som rena souvenirer och inte har bruksfunktion godkänns inte

Ansöka om Duodjimärket

Är du samisk slöjdare och vill ansöka om Duodjimärket? Kontakta oss på info@sameslojdstiftelsen.com

Kortkurs i Duodji

Vi anordnar inte själv kortkurser i duodji, däremot uppmuntrar vi gärna andra att göra det. Sameslöjdstiftelsen ger möjligheten för samiska kursledare, sameföreningar, samebyar att ansöka om ett kortkursbidrag.

Dokument – Information Kortkurs i Doudji

[dsm_perspective_image _builder_version=”4.0.3″ custom_margin=”-4px|||||”][/dsm_perspective_image]