Barnens Rajd – Mánáid ráidu

Barnens rajd är ett uppskattat pedagogiskt material för barn i åldern 6–12 år. Genom leken lär de känna samisk kultur och hur den har formats. Barnen får praktiskt medverka i vardagens sysslor, gemenskapen i arbetet, leken och allvaret. Aktiviteter kan vara att hämta renar, packa pulkor, klövja renar, leda rajden, och sätta upp kåtan, flytta in och prova på hur de olika föremålen användes.

Barnens rajd omfattar två rajder som iscensätter en miljö fylld med föremål och redskap från den tid samerna fortfarande använde sig av renen för att förflytta sig mellan sommar- och vinterland. 14 renar och utrustning för två hushåll,  fördelat i en vinterrajd och i en klövjerajd.

Barnens raid förmedlar en kulturhistoriskt kunskapsmiljö som återspeglar det samiska kulturarvet. Här ges möjlighet till praktiskt arbete och att i lekens form få kunskaper om det nomadiserande livet som en gång levts. Barnens raid kan öka förståelse för det traditionella hantverkets funktion, material och design och hur detta utformats i samklang med det samiska levnadssättet.

För ytterligare information och prisuppgifter samt bokning av Mánáid ráidu – Barnens rajd kontakta info@sameslojdstiftelsen.com