Sásti Sisti – En förstudie för mekanisk skinnberedning

Sameslöjdstiftelsen driver ett projekt i samverkan med fem hantverkare i östra Kiruna. Projektet syftar till att göra en förstudie inför att ta fram en småskalig industriell teknik/ en maskin som kan mjukgöra naturgarvat renskinn.

Efterfrågan på naturgarvat renskinn har ökat, men idag har vi inte kapacitet att tillverka efter efterfrågan då just mjukgörningsprocessen är så krävande. Att få utveckla en mjukgörningsmaskin skulle innebära att vi får tillverka fler skinn till försäljning. Själva råvaran har vi tillgång till då flera av oss har renskötarföretag och många skinn slängs idag. Att jobba med skinngarvning på naturellt sätt är ett krävande arbete och skinnmjukningsmaskin skulle underlätta proceduren och då skulle företagen kunna producera mer för avsalu och bli mer lönsamma. Samtidigt blir det ett miljövänligt sätt att garva skinnen och fler renskinn kan tillvaratas. En mekanisk mjukgörningsmaskin blir till stor hjälp för alla som håller på med naturgarvat skinn. Det är dessutom en viktig ergonomisk fråga.

Finansieringen kommer från Jordbruksverket och Tornedalen 2020.