Revitalisering på agendan i ny utställning på Sámi Duodji!

Revitalisering på agendan i ny utställning på Sámi Duodji!

Govva: Tor Tuorda

Den 12:e oktober öppnar en ny utställning på Sámi Duodji i Jåhkåhmåhkke. Det är sju stycken slöjdare som tillsammans ställer ut i utställningen Buoris Vaden Gerak! Välkommen Åter Gerak! De sju utställarna har deltagit i en kurs ledd av Katarina Spik Skum där de sytt gerak/rabdda, en tennbroderad pannbindel för lulesamiska kvinnor.

“Inom den samiska kulturen finns fantastisk vacker och praktisk duodje. Att en av dessa, Gerak, näst intill försvunnit med tiden hade varit en stor förlust. Det arbete som Katarina Spik Skum lagt ner tillsammans med kursdeltagarna är fantastiskt och något som vi på Sámi Duodji är mycket tacksamma över. Vi är mycket glada och ärade att få ha denna utställning hos oss.” – Johanna Njaita, Verksamhetsledare Sámi Duodji

Under maj – sept 2022 har Kajsa Tuolja, AnnMari Andersén, Katarina Pirak Sikku, Marja-Lena Pirak Falk, Liz Eriksson, Sanna-Marja Tuorda och Ann-Sofie Kallok deltagit i en kurs ledd av Katarina Spik Skum. I kursen har rabdda/gerak stått i fokus. Gerak är en tennbroderad pannbindeln som bärs av lulesamiska kvinnor. Kursledare har varit Katarina Spik Skum som under förra året spenderad tid på att studera gerak. 

Det var i samband med att Katarina Spik Skum vann Asa Kitok stipendiet 2021, som hon tog sig tiden att fördjupa sin kunskap på tre lulesamiska dräktdetaljer. En av dräktdetaljerna var just gerak. Katarina tittade på äldre förlagor i både fysiska och digitala museisamlingar. Hon kol 14-daterade även en av pannbindlar i Ájttes samlingar och kunde konstatera att den dateras tillbaka till slutet av 1600- eller början av 1700-talet. Katarina sydde även upp flera modeller av gerak utifrån de äldre förlagorna som hon ställde ut i sin Asa Kitok-utställning Mujttit! i början av året på Sámi Duodji. Under våren har sedan arbetet med revitaliseringen av geraken fortsatt och hon har under våren och sommaren ordnat en kurs med stöd från Sámediggi och Sámi Duodji där sju deltagare fått sy sina egna pannbindlar. Det är nu dessa som ställer ut på Sámi Duodji.

Tillsammans med kursdeltagarna har jag haft förmånen att göra en stor insats för revitaliseringen av lulesamiska gerak. Projektets mål har varit att söka kunskap om gerak, vidareförmedla kunskapen och öka användningen av gerak.” -Katarina Spik Skum

“Sträck tenntråden och sträck på dig” – Citat från en av kursdeltagarna
“Var och en av kursdeltagare har sytt mellan 10 000-17 000 stygn” – Citat från en av kursdeltagarna

Utställningen invigs med vernissage den 12:e oktober klockan 18:30 på Sámi Duodji. Varmt välkommen!

Här kan du lära dig mer om geraken:
https://www.youtube.com/watch?v=-1tzHgylF5I

Kontaktuppgifter

Katarina Spik Skum
Slöjdare
+46 (0) 73-084 54 66
duodjebykss@gmail.com

Johanna Njaita
Verksamhetsledare Sámi Duodji
+46 (0) 70-591 28 93
johanna.njaita@sameslojdstiftelsen.com

Om Sámi Duodji

Sámi Duodji är en stiftelsen som grundades 1993 av Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Stiftelsens uppdrag är att säkerställa överlevnaden av den samiska slöjden genom att jobba med kapacitetsstärkning, marknadsföring och metodutveckling av duodji. Stiftelsens kontor ligger i Jåhkåmåhkke och har idag 2 anställda, en verksamhetsledare och en marknadskoordinator. Stiftelsens arbete finansieras framförallt genom bidrag från Sametinget och Nämnden för hemslöjdsfrågor.