Projekt

Sameslöjdstiftelsen driver just nu ett antal projekt med syfte att utveckla och stärka den samiska kulturen och det samiska hantverket. 

Sásti Sisti –

En förstudie för mekanisk skinnberedning

TEXT SAKNAS

AiR –

Artist in Residence in Övre Soppero

TEXT SAKNAS

Mat och Duodji

TEXT SAKNAS