Barnens Rajd – Mánáid ráidu

Barnens rajd är ett pedagogiskt material för barn i åldern 6–12 år. Genom att leka och praktiskt studera föremål och företeelser, lär de känna samisk kultur och hur den har formats. Barnen får praktiskt medverka i vardagens sysslor, gemenskapen i arbetet, leken och allvaret. Aktiviteter kan vara hämta renar, packa pulkor, klövja renar, leda rajden, och sätta upp kåtan, flytta in i kåtan, leka och prova på hur de olika föremålen användes.

Barnens rajd omfattar två rajder som iscensätter en miljö fylld med föremål och redskap från den tid samerna fortfarande använde sig av renen för att förflytta sig mellan sommar- och vinterland. 14 renar och utrustning för två hushåll – fördelat i en vinterrajd med 6 ackjor och i en klövjerajd – totalt över 200 föremål.

  • kulturhistoriskt kunskapsmiljö som återspeglar det samiska kulturarvet.
  • möjlighet till praktiskt arbete och i lekens form fås kunskaper om det nomadiserande livet som en gång levts.
  • förståelse för det traditionella hantverkets funktion, material och design och hur detta utformats i samklang med det samiska levnadssättet.

Vision

  • Varje deltagare skall efter att varit med i barnrajden kunna berätta om rajden, föremål etc.
  • Skapa en nyfikenhet som tar sig uttrycket i viljan att själv förmedla historik
  • Skapa egna ambassadörer
  • Kulturhistoriska berättelser som bygger på samiska värderingar och har ett samiskt perspektiv.

 

För ytterligare information och prisuppgifter samt bokning av Mánáid ráidu – Barnens rajd kontakta info@sameslojdstiftelsen.com