Duodjimärket

Duodjimärket är köparens försäkring mot plagiat. Duodjimärket delas ut till samiska slöjdare och konsthantverkare som besitter genuin kunskap inom samisk slöjd och konsthantverk.

Sameslöjdare ansöker om märket och får sedan detta om de uppfyller kraven för att inneha Duodjimärket. Märket är personligt och slöjdaren avgör själv om han eller hon vill märka föremålet.

 Märkets ändamål:

  • Vägleda och informera köparen om produkter tillverkade av samiska slöjdare
  • Bidra till att höja kvalitén på samiska hantverksprodukter
  • Vara kännetecken för att samiskt hantverk är en levande tradition
  • Skydda samiska hantverksprodukter mot plagiering och illojal konkurrens
  • Produkter som betecknas som rena souvenirer och inte har bruksfunktion godkänns inte

Ansöka om Duodjimärket

Det kommer inom kort att ske en nylansering av Duodjimärket med nya riktlinjer och ett nytt ansökningsförfarande. Vi tar därför inte emot ansökningar just nu.