Vägvisarstipendiet

Vägvisarstipendiet

Information om stipendiet
Som vägvisare/mentor kan du söka och få 10 000 kr som engångsumma, per år, för vidareförmedling av samisk slöjdartradition och bidra till att bevara, fördjupa och utveckla kunskapen i praktiskt slöjdande.

Vägvisaren fungerar som mentor och handledare under en längre tid. Stipendiet är inte ett kursarvode. Det finns inget givet timantal, men den som erhåller stipendiet ombeds dokumentera processen. Kriterier är att Vägvisaren ska vara erfaren och mycket kunnig inom traditionellt samiskt slöjdande och hantverk och själv ingå i en kedja av traditionsförmedlare.

Ansökningsperiod
3 juni – 30 juni 2024. 

Kriterier
-Stipendiet ges för att vidareförmedla samisk slöjdtradition
-Vägvisaren skall vara erfaren och mycket kunnig inom traditionell
duodji/duodje/vätnoe/duöjjie

Ansökans innehåll
-Presentation av vägvisaren/mentorn 
-Presentation av adept/lärling
-Beskrivning av hur sökanden avser att använda stipendiet
-Tre bilder på alster som vägvisaren/mentorn skapat

Utdelning
Ofullständiga ansökningar behandlas ej. Ansökan som inkommit efter sista ansökningsdatum behandlas ej. Beslutet tillkännages i början av juli 2023.  Beslutet kan inte överklagas. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Sámi Duodji kommer att offentliggöra vem som tilldelats stipendiet.

Behandling av personuppgifter
Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679).

Ansökan
Ansök genom att fylla i det här formuläret: 
https://forms.gle/6fYKNA2HshRsBGqEA

Kontakta verksamhetsledare Johanna Njaita vid frågor och funderingar.
Johanna Njaita
+46 70 591 28 93
Johanna.njaita@sameslojdstiftelsen.com