Sámi Duodji söker verksamhetsledare!

Om oss

Insamlings- och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam. Stiftelsens syfte är att öka sameslöjdens möjligheter att överleva och utvecklas. Sámi Duodji bevakar att samiska slöjdares behov beaktas och arbetar för att ge råd och stöd i frågor av betydelse för den verksamhet som slöjdaren bedriver. Vi hjälper till med att marknadsföra och informera om duodji samt att bedriva forskning och utveckling inom sameslöjdens område. Sámi Duodji verkar för att samisk slöjd ska synliggöras på olika arenor, såväl i kommersiella- som kulturella sammanhang.

Dina arbetsuppgifter

Att arbeta som verksamhetsledare för Sámi Duodji är ett ansvarsfullt men spännande och roligt uppdrag som ger dig stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten. Du har resultat, budget- och personalansvar. I rollen ingår att regelbundet analysera, planera och följa upp verksamheten samt arbeta med ständiga förbättringar för att leda verksamheten framåt. Du har ansvar för den ekonomiska planeringen, upprättande av budget och uppföljningen av denna och du rapporterar löpande ekonomin till styrelsen.  Du tillser att stiftelsens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltning sker på ett betryggande sätt. Arbetet med skattefinansierade medel kräver öppenhet, transparens och rättssäkerhet. Du ansvarar för att arbetet bedrivs med god kvalitet och på ett kostnadsmedvetet sätt. I uppdraget ingår också administrativa uppgifter så som att skriva ansökningar, hålla möten och ta mötesanteckningar, ansöka om medel, ha kontakt med myndigheter, avrapporteringar etc. Du kommer att ha ett nära samarbete med stiftelsens styrelse generellt och med ordföranden specifikt. Du är föredragande på styrelsemöten och ansvarar för att styrelsens beslut genomförs. Du är den som säkerställer god samverkan med interna och externa aktörer och vi söker därför en social, öppen och kommunikativ person med ett inkluderande och transparant ledarskap. En viktig uppgift är att fortsätta utveckla samverkan med samiska slöjdare och andra aktörer inom den samiska slöjden, både regionalt, nationellt och internationellt.

Vi erbjuder dig

En arbetsplats med stora möjligheter till ansvar och inflytande över utformning av verksamheten. Ett varierat arbete i en inkluderande miljö där vi bejakar alla människors lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.

Kompetenskrav för tjänsten

Du har relevant högskole- eller universitetsutbildning, eller motsvarande utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har chefs- eller ledarerfarenhet och/eller erfarenhet av projektledningsuppdrag.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Du driver utveckling, inspirerar, motiverar och skapar delaktighet. Du har god ekonomisk kunskap och administrativ förmåga. Ditt ledarskap präglas av öppenhet, tydlighet och engagemang. Du är lösningsorienterad och kan arbeta med stor självständighet på ett moget och tydligt sätt. Du är kontaktskapande och kommunikativ med en hög grad av samarbetsförmåga. Du är en del av, eller har god kännedom om, det samiska samhället och den samiska kulturen generellt och duodji specifikt. Du har ett upparbetat kontaktnätverk inom Sápmi och du är bra på att skapar hållbara relationer, såväl internt som externt. Du uttrycker dig väl, både skriftligt och muntligt, och det är en fördel om du behärskar något av de samiska språken. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Om tjänsten

Heltids anställning med chefsförordnande om 3 år med möjlighet till förlängning. Tillträde sker snarast.
Placeringsort är Jokkmokk.
Kvälls- och helgarbeten förekommer.
Resor i tjänsten förekommer, B-körkort är ett krav.

Ansök

Ansökningstiden är kort och vi behandlar alla ansökningar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Skicka in ditt CV tillsammans med ett personligt brev till info@sameslojdstiftelsen.com. Märk din ansökan med ”Verksamhetsledare för Sameslöjdstiftelsen”
Sista dag för ansökan är 2021-10-24

Kontaktinformation

Linda Marie Wågström Sevä
Styrelseordförande Sámi Duodji
linda.w.seva@sameslojdstiftelsen.com

Andra nyheter…

 

Johanna Njaita ny Verksamhetsledare för Sámi Duodji

Johanna Njaita ny Verksamhetsledare för Sámi Duodji

Johanna Njaita tillträder som verksamhetsledare för Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji den 1 Januari 2022 och kommer ansvara för att leda stiftelsens verksamhet. Njaita har tidigare erfarenheter som ordförande för Sameskolstyrelsen, ordförande för Sametingets ungdomsråd...

Ansök om Asa Kitok-stipendiet 2022

Ansök om Asa Kitok-stipendiet 2022

Sista ansökningsdag är 2021-12-10. Sedan 2005 har Sámi Duodji delat ut ett arbetsstipendium till minne av Asa Kitok. Asa hjälpte till att sprida kunskap kring rotslöjd – en kunskap som var nära på att försvinna i början av 1900-talet. Arbetsstipendiet kan sökas av...

Duodjikurs i Tärnaby

Duodjikurs i Tärnaby

Slöjdkurs  Odda balgat 30 okt – 1 nov 2021 Tärnaby Mönster och sömnad av Skopmehke/ Luhkka (oväderskrage) och tjohpe/ gahpir (mössa) i både syd- och nordsamisk modell, med samisk slöjdtermologi. För ungdom från 15 år och vuxna, begränsat antal deltagare. Frågor...