Guoradallam-stipendiet

Information om stipendiet
Detta stipendium kan sökas av dig som vill fördjupa dig inom ett specifikt område och utveckla dina kunskaper inom duodji. Summan är på 15 000 kr och är en engångssumma.

Syftet med stipendiet är att stimulera och uppmuntra samiska slöjdare att studera och fördjupa sig inom specifika områden inom duodji.

Ansökningsperiod
3 – 26 maj
Sámi Duodji kommer vid denna sökomgång att tilldela ett stipendium.  

Kriterier

  • Stipendiet ges för att bringa mer kunskap inom ett specifikt område inom duodji
  • Den sökande skall besitta grundkunskaper inom traditionell duodji/duodje/vätnoe/duöjjie

Ansökans innehåll

  • Presentation av sökanden
  • Beskrivning av hur sökanden avser att använda stipendiet
  • Tre bilder på alster som sökanden skapat

Utdelning
Ofullständiga ansökningar behandlas ej. Ansökan som inkommit efter sista ansökningsdatum behandlas ej. Beslutet tillkännages den 14 juni.  
Beslutet kan inte överklagas. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Sámi Duodji kommer att offentliggöra vem som tilldelats stipendiet. 

Behandling av personuppgifter
Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Ansökan
Ansök genom att klicka på länken och fylla i formuläret:
https://forms.gle/Pk66pg4Bs4T7AUXU8

Andra nyheter…

 

Vägvisarstipendiet

Vägvisarstipendiet

Information om stipendietSom vägvisare/mentor kan du söka och få 10 000 kr som engångsumma, per år, för vidareförmedling av samisk slöjdartradition och bidra till att bevara, fördjupa och utveckla kunskapen i praktiskt slöjdande.  Vägvisaren fungerar som mentor...

Stor efterfrågan på kursstöd inom duodji/vätnoe!

Stor efterfrågan på kursstöd inom duodji/vätnoe!

Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen meddelar idag att de tilldelat stöd till 16 kurser inom duodji under år 2023. Totalt har det inkommit 36 ansökningar. Stödet heter ”Från slöjdare till slöjdare” och delas ut i form av ett direktstöd till slöjdaren som leder kursen....

Duodjekvällar / Vätnoekvällar 

Duodjekvällar / Vätnoekvällar 

Ansökningsperiod: 14/4 – 5/5 2023 Sámi Duodji önskar samarbeta med sameföreningar/samebyar gällande duodjekvällar. Anordnar ni redan duodjekvällar eller kan tänka er att anordna träffar så vill Sámi Duodji gärna vara med och stötta. Sámi Duodji bekostar...