GUORADALLAM-STIPENDIET 2024

GUORADALLAM-STIPENDIET 2024

Detta stipendium kan sökas av dig som vill fördjupa dig inom ett specifikt område och utveckla dina kunskaper inom duodji. Summan är på 15 000 kr och är en engångssumma.

Syftet med stipendiet är att stimulera och uppmuntra samiska slöjdare att studera och fördjupa sig inom specifika områden inom duodji.

Ansökningsperiod
4 juni – 11 aug 2024
Sámi Duodji kommer vid denna sökomgång att tilldela ett stipendium.  

Kriterier

  • Stipendiet ges för att bringa mer kunskap inom ett specifikt område inom duodji
  • Den sökande skall besitta grundkunskaper inom traditionell duodji/duodje/vätnoe/duöjjie

Ansökans innehåll

  • Presentation av sökanden
  • Beskrivning av hur sökanden avser att använda stipendiet
  • Tre bilder på alster som sökanden skapat

Utdelning
Ofullständiga ansökningar behandlas ej. Ansökan som inkommit efter sista ansökningsdatum behandlas ej. Beslutet tillkännages under september. Beslutet kan inte överklagas. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Sámi Duodji kommer att offentliggöra vem som tilldelats stipendiet. 

Behandling av personuppgifter
Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Ansökan
Ansök genom att klicka på länken och fylla i formuläret:
https://forms.gle/BtqJTqyZiQdEXQ587

Har du frågor om stipendiet?
Johanna Njaita, verksamhetsledare
+46 70 591 28 93
Johanna.njaita@sameslojdstiftelsen.com