Sámi Duodjis collections

Sámi Duodjis samling ingick i aktivitet vid Ájtte

Sámi Duodjis samling på nästan 300 föremål donerades 2018 till Ájtte inom ramen för projektet AIDA – Arctic Indigenous Design Archives.

Under våren 2020 inleddes ett fortsättningsprojekt – AIDA II – Arkiv som aktörer i samtiden, där syftet är att göra arkiven tillgängliga och synliga genom olika aktiviteter.

Ett urval av Sámi Duodjis föremål utgjorde en workshop för Sameskolans elever i Jokkmokk under två slöjdlektioner i oktober. De fick se och välja ut duodji som de skulle rita av och färglägga. Genom registreringsnummer via databasen Carlotta fick de kolla upp vem som skapat det och vad det hette på samiska. De som hann med skrev också in slöjdtermer för föremålets olika delar.

 Under de två kommande åren inom projektet AIDA II kommer fler aktiviteter erbjudas utifrån de etablerade arkiven vid Ájtte i Jokkmokk och Sámi Arkiiva i Enare.

För att se Sámi Duodjis föremål på Ájtte gå in på: http://collections.ajtte.com/web och sök på SaD:000.

För att se alla etablerade duojárarkiv på Ájtte och Sámi Arkiiva gå in på projektets hemsida: https://arkisto.fi/aida/sv/duojar-arkiv

 OM AIDA – ARCTIC INDIGENOUS DESIGN ARCHIVES

2017 inledde Samearkivet av Riksarkivet i Finland tillsammans med Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Sverige och Sámi allaskuvla (Samisk Högskola) i Norge projektet Arctic Indigenous Design Archives (AIDA). Syftet var att bevara och vidareföra samisk förståelse av formgivning och design. Projektet hade stöd från Interreg Nord under tre år.

Projekt I var finansierats av EU Interreg Nord V, Lapin Liitto, Norlads fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Statens Kulturråd, Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum, Kulturfonden för Finland och Sverige samt Riksarkivet i Finland.

AIDA – I SAMTIDEN

2020 fortsatte samarbetet mellan Samearkivet, Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum och Sámi allaskuvla. Nu i AIDA II- arkiv som aktörer i samtiden projektet, som har stöd från Interreg Nord för två år. Vi tänker ofta på arkiven som ett kollektiv minne och förflutnas bevarar, men nu i detta projekt lyfter vi fram arkiven som en aktör i samtiden.

AIDA II är finansierat av EU Interreg Nord V, Lapin Liitto och Riksarkivet i Finland. Nordlands fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finmarks fylkeskommune, Samediggi och Sami Allaskuvla. Nämnden för hemslöjdsfrågor, Sámediggi, Region Norrbotten, Sameskolstyrelsen och Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum.