Apprentice letter

Sámi Duodji vill stärka statusen och kunskapen kring duodji och samiskt silver. Sameslöjdstiftelsen har tagit fram gesällbrevsbestämmelserna i Duodji och samiskt silver. Gesällbreven delas ut av Sveriges Hantverksråd.

Du kan läsa mer om gesällbrev på Sveriges Hantverksråds hemsida:

https://hantverksrad.se/gesall-och-mastarbrev/yrke-for-yrke/doudji/ 

Har du några frågor? Maila till info@sameslojdstiftelsen.com