Duodjimärket

Samiska certifieringsmärket – information

Det samiska certifieringsmärket är ett certifieringsmärkessystem som inkluderar två märke: Sámi Duodji och Sámi Made. Märkena bekräftar att produkterna är äkta samiskt hantverk eller produkter tillverkade av samer.

Samiska hantverksorganisationer startade arbetet med samiska certifieringsmärken redan på 80-talet. Märket anses fortfarande som viktig, därför missbruk och kopiering av samiskt hantverk och samiska produkter fortfarande är en stor utmaning för hantverkare och samiska näringar idag. Meningen med varumärket är att stärka samiskt hantverk och konkurrenskraften till den kreativa industrin.

Vi har:

 • förnyat Sámi Duodji-märket och märket lanseras därför på nytt
 • Skapat ett nytt märke, Sámi Made
 • digitaliserat ansökningsformulären för att göra det enklare att söka märkena. Det är också lättare för köparen att hitta hantverk och samiska producenter genom hemsidan samitrademarks.com

På hemsidan samitrademarks.com kan du:

 • Ansöka om att använda märket
 • Få information om certifieringsmärkena
 • Hitta hantverkare och samiska producenter som har certifieringsmärket

Sámi Duodji
Det samiska Duodji-märket är ett märke för duodji (traditionellt samiskt hantverk). Märket bekräftar att produkten är genuint samiskt hantverk.

Duojárat/samiska hantverkare som redan har det gamla Sámi Duodji-märket måste söka om på nytt för att använda det förnyade märket. Gamla märket kan inte användas efter 31 december 2023.

Det samiska hantverksorganisationerna fungerar som licenskontor. De administrerar och tilldelar Sámi Duodji-märket.

 • Finland: Sami Duodji-föreningen
 • Sverige: Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen
 • Norge: Duodjeinstituhtta
 • Ryssland: Čepers Sam konst- och hantverksföreningen

Du hittar behandlingstider och sista ansökningsdag på hemsidan till licenskontoren.

Sámi Made
I arbetet med duodjimärket har det framkommit att det samiska samhället är behov av ett märke som kan användas till annat än traditionella hantverk och som bekräftar att produkten är tillverkad av en same. Namnet på detta märke är Sámi Made. Det kan användas till alla produkter tillverkade av en same. Dom här produkterna kan tillexempel vara design, souvenirer, böcker eller andra fysiska produkter.

Sámi Made-märket bekräftar att produkten är tillverkad av en same eller där ägarskapet är minst 51% samisk.

Certifieringsmärket Sámi Made tilldelas och förvaltas av Samerådet. Sámi Made-märket kan sökas nu.

Vem är same?
Definitionen av vem som är same tar utgångspunkt i definitionen i förslaget till Nordisk samekonvention: Du anser dig själv som same och du, din förälder, mor/far-förälder eller gammelfarfar/gammelfarmor/gammelmorfar/gammelmormor har eller hade samiska som hemmaspråk.

Situationen i Ryssland
I dagsläget är det inte möjligt att söka om certifieringsmärket i Ryssland, därför Samerådet har avbrutit samarbetet med samiska föreningar på rysk sida. Orsaken till detta är att Rysslands krig i Ukraina. Målet är att varumärket skall kunna användas i Ryssland i framtiden. Samrådet återkommer med information när situationen ändrar sig.

Första granskningstillfälle för Sámi Duodji-märket. Sök före 16:e oktober.

Nu finns exempellistan tillgänglig på samitrademarks.com!

Sámi Duodji-märket kan användas på duodji som är gjord av traditionella material, följer traditionell form och teknik eller har traditionell användning som grund. Exempellistan uppger exempel på alster, teknik och material som slöjdare med Sámi Duodji-märket kan märka sina produkter med. Listan är sorterad efter alstrets huvudmaterial. Exempellistan använder Sámi Duodjis styrelse som verktyg vid granskningstillfället. Exempellistan kommer att uppdateras av ägaren till varumärket.

Här kan du se exempellistan:
https://samitrademarks.com/wp-content/uploads/2023/09/Ovdamearkalistu-SA-cakcamannu-2023.pdf

Ansökningskriterier finns på: https://samitrademarks.com/

Ansökan

 • Ansökan sker via hemsidan: https://samitrademarks.com/
 • Ansök senast lördagen den 16:e oktober. Ansökan behandlas 22:a oktober.
 • Du som söker kommer behöva skicka in tre föremål för granskning. Du är välkommen att lämna in föremål för granskning personligen, via ombud eller via post. Föremålen måste finnas på Sámi Duodji i Jokkmokk senast den 16:e oktober för att hinna behandlas. För dig som deltar på Duodje- ja eláhusbeaivvit 2023 går det bra att lämna in föremål i samband med konferensen. Sökanden står för eventuella fraktkostnader.

  Adress:
  Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen
  Porjusvägen 4
  962 32 Jokkmokk
 • Om ansökan godkänns kommer licenskontoren att tilldela tillverkaren ett licensnummer via samitrademarks.com och skicka 150 märken till angiven adress mot betald faktura från Samerådet. Märkena kostar 250 NOK.
 • Duojárat som har Sámi Duodji-märket sedan tidigare måste skicka in en ny ansökan för att få använda det förnyade varumärket. De gamla märkena kan inte användas efter den 31 december 2023.