Kursstöd

Sámi Duodji har tilldelat stöd för att ordna anordna 18 duodjekurser under 2024.

Sámi Duodji har tilldelat stöd till följande arrangörer:
Láttevárri, Silversmideskurs, Duoddaras
Giron, Sömnad av skinnväska, Marita Frostälv (riktad till unga)
Siidasjávri, Sistte veaskku, Pia Jannok
Váhtjer, Dräktsömnad, JulevSámega
Bårjås, Renskinn, säl-, rävpäls och kläde, Vaisa Sameförening
Dearna, Skosömnad, Aejlies
Árviesjávrrie, Kolttillbehör, Arvidsjaur Sameförening
Fatmomakke, Mönsterkonstruktion, Lii Kroik och AnnaPia Jonsson
Syöldate, Rotslöjdskurs, Syöldate Sámiendesäbbrie
Nåara, Barka och mjukgöra skinn, Gıele Vætnoe Straejmesne
Vualtjere, Rotslöjdskurs, Vualtjeren Saemien Sibrie
Kraahpohke, Pärlsömnad, Kraapohke Saemien Siebrie
Liänget, Skohö, Gıele Vætnoe Strajmesne
Orrestaare, Knivar, Oarrestaaren Saemiesibrie
Staare, Tjohpe/Mössa, Staaren Sibrie
Herjedaelie, Skinnberedning, Lopme Naestie
Malmö, Mönsterkonstruktion + sömnad, Samer i Syd

Sámi Duodji tar inte emot anmälningar utan hänvisar till respektive arrangör.

Anordna duodje kurser tillsammans med Sámi Duodji 2024

Ansökningsperiod: 20 februari – 17 mars

Det finns medel att söka för att genomföra slöjdkurser under år 2024. Sámi Duodji anordnar i samverkan med lokala aktörer, såsom sameföreningar eller enskilda slöjdare, kurser inom duodji. Detta görs i form av ett direktstöd till slöjdaren som leder kursen. Genom detta stöd får samiska slöjdare hjälp med att både administrera kurser samt motta ekonomisk ersättning för att hålla i kursen.

Det är viktigt att kurserna anordnas med en balans när det kommer till geografisk spridning, områdestraditioner, förkunskaper hos deltagare samt hantverkstekniker.

För slöjdkurser under år 2024 går det att ansöka om stöd under perioden 20 februari – 17 mars. Besked lämnas senast 5 april. Vi beviljar inte medel till redan genomförda kurser.

Anvisningar för kursstöd:

 • Stödet kan sökas för ledare/slöjdare till slöjdkurser.
 • Kursen ska innehålla minst 24 planlagda timmar.
 • Kursen skall ha minst åtta deltagare.
 • Sámi Duodjis stöd går oavkortat till slöjdaren.
 • Sámi Duodji administrerar stödet till slöjdaren.
  Slöjdaren fakturerar Sámi Duodji efter att arrangör lämnat in godkänd redovisning.
 • Kursstöd utgår som högst till 25 000 kronor inklusive moms. Storleken på bidraget bedöms utifrån ansökningarna.
 • Arrangörerna kan ta en avgift från deltagarna som går oavkortat till arrangören.
 • Deltagarna skall genomföra Sámi Duodjis utvärderingsblankett.
 • Vid ej godkänd redovisning kan stödet reduceras.

Ansökan ska innehålla följande:

 • Vem som arrangerar, kontaktuppgifter
 • Tid, plats och år
 • Antal planerade timmar och dagar
 • Kursplan/Upplägg
 • Slöjdarens/kursledarens namn ska anges.
 • Kursinnehåll t.ex. kolt/kniv/silver
 • Områdestradition
 • Antal deltagare samt ev. målgrupp
 • Ev. deltagaravgift
 • Belopp som söks

  Ansökan skickas till ansokan@sameslojdstiftelsen.com

Vid beviljat bidrag:

 • Sámi Duodji skall nämnas som medarrangör samt i all informationsmaterial
 • Text och inbjudan skickas ut minst två veckor innan genomförande. Information skickas till info@sameslojstiftelsen.com
 • Sámi Duodji informerar om kursen på hemsidan www.sameslojdstiftelsen.com samt via sociala medier. Övrig information ansvarar arrangören själv för.
 • Redovisning skall skickas in till Sámi Duodji efter genomförd kurs. När godkänd redovisning har skickats in kan slöjdaren fakturera stiftelsen.

Redovisningen skall innehålla:

 • Arrangörens kontaktuppgifter
 • Genomförande datum
 • Kursinnehåll
 • Områdestradition
 • Antal kurstimmar
 • Antal deltagare
 • Ålder och kön på deltagare
 • Redogörelse för genomförandet av kursen samt resultat
 • Vad gick bra och vad går att utveckla?