Asa Kitok - scholarship

Historia
Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen har sedan 2005 delat ut ett arbetsstipendium till minne av Asa Kitok. Asa föddes 1894 i Sörkaitums sameby och arbetade aktivt med rotslöjd. Hon hjälpte också till att sprida kunskapen kring samisk rotslöjd – en kunskap som var nära på att försvinna i början av 1900-talet.

Ansökningsperiod
1 november – 30 november 2022

 Kriterier

 • Sökande ska vara duojár/vytnesjäjja/duodjár verksam i Sverige.
 • Sökande ska ha varit och är verksam i minst fem år.
 • Sökande ska uppvisa mycket god hantverksmässig och konstnärlig kvalitet
 • En duojár/ vytnesjäjja/duodjár kan endast tilldelas stipendiet en gång.
 • Sökanden skall vara svensk medborgare
 • Det är meriterande om sökanden har utbildning inom duodji/vätnoe/duodje/duöjjie/duedtie.

Ansökans ska innehålla

 • Presentation av sökande och duodjibakgrund
 • Styrkande dokument innehållande antal verksamma år
 • Meritlista innehållande tex. utställningar, stipendier, samarbeten
 • En beskrivning av hur sökanden avser att använda stipendiet
 • Fem färgbilder med beskrivande text på alster som sökande skapat
 • Alla uppgifter i ansökan måste styrkas med intyg, betyg eller annan relevant handling. Det gäller även medborgarskap, där du behöver skicka med ett personbevis som visar att du är svensk medborgare. Du kan ladda ner det från Skatteverket.

Utdelning

 • Det är den sökandes ansvar att säkerställa att alla handlingar finns med.
 • Ofullständiga ansökningar behandlas ej.
 • Styrelsen för Sámi Duodji är de som utser stipendiaten.
 • Beslutet tillkännages i februari 2023.
 • Beslutet kan inte överklagas.
 • Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
 • Mottagare av stipendiet tillkännages i samband med Jokkmokks vintermarknad i februari.

Behandling av personuppgifter
Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Ansökan
Mejla ansökan till
ansokan@sameslojdstiftelsen.com
eller skicka per post till:

Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen
Asa Kitok-Stipendiet
Porjusvägen 4
962 31 JOKKMOKK

När ansökan har lämnats in kommer du att få en bekräftelse på att den inkommit till Sámi Duodji. Har du inte fått en bekräftelse inom 48 timmar (vardag) kontakta Sámi Duodji på +46 (0)70 591 28 93.

Hämta ansökningsblanketten (Word-format)

Hämta ansökningsblanketten (PDF-format)

 

Lise Tapio Pittja

Stipendiat 2022

Katarina Spik Skum

Stipendiat 2021

Kristoffer Åström

Stipendiat 2021

Karin Vasara

Stipendiat 2020

Ingemar Israelsson

Stipendiat 2020

Gunhild Tjikkom

Stipendiat 2019

Per-Stefan Idivuoma

Stipendiat 2018

Fia Kadik

Stipendiat 2017

Fredrik Prost

Stipendiat 2016

Marianne Enoksson

Stipendiat 2015

Lena Sandberg Johansson

Stipendiat 2014

Folke Fjällström

Stipendiat 2013

Nils-Johan Labba

Stipendiat 2012

Britta Marakatt-Labba

Stipendiat 2011

Randi Marainen

Stipendiat 2010

Per Aira

Stipendiat 2009

Erica Huuva

Stipendiat 2008

Solveig Labba

Stipendiat 2007

Lena Krihke Persson

Stipendiat 2006

Jon Thomas Utsi

Stipendiat 2005