Aktene

Över gränserna

Interregprojektet Aktene skulle egentligen avslutats sista juni 2020. Glädjande nog kunde perioden utsträckas till 2020-12-31.

Sedan 2018 medverkar och driver Sameslöjdstiftelsen ”Aktene” tillsammans med andra organisationer och samverkanspartners. Även i fortsättningen används konstnärliga, traditionella, praktiska och pedagogiska verktyg i detta kunskaps-och utvecklingsarbete.

Målsättning

Målet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt samarbete tvärs över landgränsen mellan ett Samiskt center i Tärnaby och Sinti Jargne i Hattfjelldal.

Delmål är att skapa utbyte och utveckling inom de kunskaps och kulturområden projektet definierar.

Covid 19- nytt läge!

Sameslöjdstiftelsen genomför omställningen från fysiska möten till digitala. Ett antal webinarier planeras att hållas under hösten 2020. Mer information publiceras längre fram. Vi kommer att tillämpa försiktighetsprincipen vad gäller fysiska sammankomster. 

Finansiering och samarbetspartners

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Storumans kommun, Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji, Giron Sámi Teáhter, ABF, Sinti Jarnge Nordlands Fylkeskommune, International Sámi Film Institute samt Nordkalottrådet.

Läs mer om projektet:

http://www.aktene.no/

Intresserad eller har frågor? Kontakta:

Anna Burman Sjöberg
anna@sameslojdstiftelsen.com

Projektledare Ulf Stefan Winka
ulfstefan.winka@storuman.se
Tel: 072 – 453 13 28