Aktene

Interregprojektet Aktene är avslutat.

Sedan 2018 medverkar och driver Sameslöjdstiftelsen ”Aktene” tillsammans med andra organisationer och samverkanspartners. Även i fortsättningen används konstnärliga, traditionella, praktiska och pedagogiska verktyg i detta kunskaps-och utvecklingsarbete.

Målsättning
Målet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt samarbete tvärs över landgränsen mellan ett Samiskt center i Tärnaby och Sijti Jarnge i Hattfjelldal.
Delmål är att skapa utbyte och utveckling inom de kunskaps och kulturområden projektet definierar.

Finansiering och samarbetspartners
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Storumans kommun, Sijti
Jarnge-samisk språk og kultursenter i Hattfjelldal, Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen, Giron Sámi Teáhter, ABF, Nordlands Fylkeskommune, International Sámi Film Institute samt Nordkalottrådet.

Logga Europeiska regionala utvecklingsfonden
Logga Interreg Nord

Webinarium

25 november 2020
Webinarium
Eva Gunnare

25 november 2020
Webinarium
Karin Vasara

25 november 2020
Webinarium
Per Enoksson

26 november 2020
Webinarium
Monica L Edmondson

26 november 2020
Webinarium
Stoorstålka

26 november 2020
Webinarium
Ingemar Israelsson