Sameslöjdstiftelsens vägvisarstipendium

Som vägvisare/mentor kan du söka och få 10 000 kr som engångsumma, per år, för vidareförmedlning av samisk slöjdartradition och bidra till att bevara, fördjupa och utveckla kunskapen i praktiskt slöjdande.

Vägvisaren fungerar som mentor och handledare under en längre tid. Stipendiet är inte ett kursarvode. Det finns inget givet timantal, men den som erhåller stipendiet ombeds dokumentera processen. Kriterier är att Vägvisaren ska vara erfaren och mycket kunnig inom traditionellt samiskt slöjdande och hantverk och själv ingå i en kedja av traditionsförmedlare.

Stipendiet går att söka löpande under året.

Välkommen att att söka Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis vägvisarstipendium? Maila till info@sameslojdstiftelsen.com för mer information.