Kursstöd

För slöjdare med slöjdare

 

Det finns medel att söka för att genomföra slöjdkurser. Denna stödform till förmedling av slöjd beslutades av Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis styrelse 2020 och är del av Ođđa Bálgát Sámi Duodjis strategi- och verksamhetsplan 2019-2021.

Med hänvisning till reglerna från regeringen angående covid-19 skjuts planerad kursverksamhet till hösten 2021.

Här är en enkel lathund för ansökan inför genomförandet:

 • Tid, plats, innehåll och år t.ex. 2021-11-06.
 • Kursen ska innehålla minst 24 planlagda timmar.
 • Slöjdarens/kursledarens namn ska anges.
 • Kursinnehåll t.ex. kolttillbehör
 • Vem som arrangerar anges t.ex. den lokala sameföreningen samt vi Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. Sámi Duodji bör nämnas i allt informationsmaterial.
 • Text och inbjudan skickas ut minst två veckor innan genomförande. Information skickas till info@sameslojstiftelsen.com
 • Vi informerar om kursen på vår hemsida. Övrig information ansvarar arrangören själv för.
 • Arrangörerna kan ta en avgift som går oavkortat till arrangören.
 • Sámi Duodjis stöd går oavkortat till slöjdaren.
 • Sameslöjdstiftelsen administrerar stödet till slöjdaren.
 • Vårt stöd är högst 25 000 kronor inklusive moms.